דיווח על הכנסות משוק ההון

דיווח על הכנסות בשוק ההון

אם הנכם משקיעים בשוק ההון באמצעות ברוקר זר (בית השקעות בחו"ל), אתם נדרשים לדווח ולהגיש דו"ח שנתי בגין ההכנסות שלכם מפעילות בשוק ההון. יחד עם זאת, ישנן מקרים בהם לא תהיו חייבים בהגשת דו"ח שנתי, כל עוד אתם לא חייבים בהגשה מסיבה אחרת, ארחיב בהמשך.

מתי חייבים בהגשת דו"ח שנתי בגין הכנסות בשוק ההון

  1. כאשר יש לכם רווחי הון מפעילות בניירות ערך ולא נוכה מס במקור בשיעור של 25% לפחות. הכוונה היא רק בעת המימוש, מכירה בפועל של ניירות הערך.
    (בהתאם לאמנת המס בין ישראל לארה"ב, חבות המס בגין רווחי הון תהיה בישראל ולכן בתי השקעות בארה"ב אינם מנכים מס במקור).
  2. במידה וקיבלתם הכנסות מריבית ודיבידנד מניירות ערך ולא נוכה מהן מס במקור בשיעור של 25% לפחות.
  3. במקרה בו ישנן הפסדי הון מפעילות בניירות ערך ואתם מעוניינים לקזז את ההפסדים הללו באותה שנה, או במידה ולא ניתן לקזז באותה שנה, ניתן להעביר את יתרות ההפסד לשנה הבאה, נדרש להגיש דו"ח שנתי בכל שנה בה יש הפסדי הון וגם בכל שנה שלאחר, במידה ואין רווחי הון לקיזוז וזאת בכדי להעביר יתרת הפסדי הון משנה לשנה.
  4. אם ביצעתם מחזור (לא רווחים) מכירות מניירות ערך של מעל 2,583,000 ₪, גם אם לא היו כלל הכנסות מרווחי הון או מדיבידנד מפעילות בשוק ההון. בארץ או בחו"ל. 
  5. למי שיש נכסים בחו"ל או יתרת חשבון בנק בחו"ל בשווי או בסכום של מעל 1,917,000 ₪.
  6. אם העברתם כספים לחו"ל בסכום כולל של 500,000 ₪ או יותר במשך 12 חודשים.


חישוב רווח הון מניירות ערך

במסחר במטבע חוץ, דרך ברוקר זר, שהוא בית השקעות תושב חוץ כגון: Interactive Brokers, TD Ameritrade, נדרש לחשב את רווח ההון הריאלי. כלומר, יש לנטרל את הפרשי השער הנובעים בין פעולות הקנייה והמכירה של אותן ניירות ערך. מאחר והפרשי מדד והפרשי מט"ח הם אינם הכנסה או הוצאה לעניין מס הכנסה.


מי פטור מהגשת דו"ח שנתי למשקיעים בשוק ההון

ישנן מספר תנאים מצטברים בהם אתם למעשה לא חייבים בהגשת דו"ח שנתי;

  1. במקרה ואין מימוש של רווחי הון. כלומר לא מכרתם כלל ניירות ערך באותה השנה.
  2. אם יש לכם רק הכנסות מריבית או דיבידנד מניירות ערך, לא נדרש יהיה להגיש דו"ח שנתי בתנאים הבאים; במידה ונוכה מס במקור בשיעור של לפחות 25% ע"י הברוקר, ובנוסף סך ההכנסות מדיבידנד אינם עולים על סך 345,000.

דיווח על הכנסות משוק ההון – דיווח מקוצר

בעיקרון נדרש להגיש דו"ח שנתי בסוף השנה ולשלם בהתאם את המס בגין הרווחים, אך בהתאם להוראות מס הכנסה נדרש לדווח ולשלם מקדמת מס ע"ח רווחי הון פעמיים בשנה. את הדיווח מבצעים ע"י מילוי והגשה של טופס 5329ב. לאחר פתיחת תיק במס הכנסה ועדכון הנתונים, תקבלו שוברים לתשלום מס. למעשה הדיווח המקוצר ותשלום מקדמת מס הכנסה, יכול לבוא במקום הגשת דו"ח שנתי מלא.

לצד היתרון באי חובת הגשת דו"ח שנתי בדיווח המקוצר, ישנן גם חסרונות, כגון: לא ניתן להעביר יתרת הפסדי הון, לקבל החזרי מס ועוד. קראו בהמשך מדריך דיווח מקוצר.
בפועל נהוג וניתן להגיש דו"ח שנתי בסוף השנה ולשלם מס הכנסה בהתאם תוך קיזוז הפסדים, הוצאות וזיכוי מס זר.

הגשת דו"ח שנתי מלא

הדו"ח השנתי מוגש בטופס 1301 כאשר יש לצרף אליו נספחים בהתאם לסוגי ההכנסות, כגון: טופס 1322-נספח ג', טופס 1324-נספח ד' ועוד בהתאם לסוגי ההכנסות שלכם.

חשוב לציין, כי כאשר מגישים דו"ח שנתי, צריך לכלול את כל ההכנסות מכל המקורות, כגון: הכנסות ממשכורת, דמי אבטלה, דמי לידה, הכנסות משכירות, הכנסות משוק ההון וכו'.

במידה ואתם נשואים, לדו"ח צריך להוסיף את ההכנסות גם של בן/בת הזוג בהתאם. (לפי הרשום במשרד הפנים). מס הכנסה מתייחס לזוג נשוי כתא משפחתי אחד, התיק רשום על שם שניכם.
כאשר חישוב המס בגין הכנסות מיגיעה אישית (משכורת, קצבה) נעשה בנפרד. אבל ההכנסות הפאסיביות כולל רווחי הון, משוייכים לאחד מבני הזוג, שהוא בעל הכנסה הגבוהה ביותר וחישוב המס נעשה בהתאם. חשוב להוסיף כי בתנאים מסויימים (הכנסה מלפני נישואין או ירושה), ניתן לשייך את ההכנסה הפאסיבית לאחד מבני הזוג לפי בקשתכם.

במסגרת הכנת הדו"ח השנתי, נלקחים בחשבון כל הטבות המס, כגון: קיזוז עמלות קנייה/מכירה של ני"ע, קיזוז הפסדים, העברת יתרות הפסדים לשנה הבאה, זיכוי בגין מס זר, מיצוי הטבות מס, זיכוי מס בגין תרומות, נקודות זיכוי שלא מומשו, ביצוע בדיקת החזרי מס הכנסה, ועוד

מתי מגישים דו"ח שנתי

האפשרות להגשת דו"ח שנתי נפתחת בתחילת חודש אפריל של השנה העוקבת. את הדו"ח השנתי צריך להגיש באופן מקוון ועד לסוף חודש מאי.
לדוגמא: דו"ח שנתי לשנה 2021 ניתן להגיש החל מחודש אפריל 2022. ואת הדו"ח צריך להגיש עד לסוף חודש מאי 2022 באופן מקוון.

הוצאות מוכרות בשוק ההון

בהתאם לפקודת מס הכנסה, ניתן לקזז מהכנסות משוק ההון, רק הוצאות בשל ניירות ערך. כלומר, ההוצאות המותרות לקיזוז הן: עמלות קנייה, עמלות מכירה ודמי ניהול בחשבון השקעות.
חשוב להוסיף, כי תשלום שכר טרחה בגין הכנת דו"ח שנתי היא הוצאה מוכרת. כך שלמעשה אתם מקבלים החזר חלקי בדו"ח בהתאם לשיעור המס השולי שלכם.

סוחר בבורסה – הכנסה מעסק

עבור סוחר בבורסה שהכנסותיו מפעילות בשוק ההון מסווגות כהכנסה עסקית במס הכנסה, רשאי לנכות הוצאות נוספות הקשורות לפעילות בשוק ההון. כגון: מנוי לאתרים פיננסים, עלות רכישת תוכנות ניתוח טכני, ספרות והשתלמות מקצועית.
קראו בהמשך מאמר סיווג הכנסות משוק ההון – האם אתה משקיע או סוחר?


השקעה דרך הבנק דרך הבנק או אחד מבתי ההשקעות בארץ

המוסדות הנ"ל בארץ מבצעות את הדיווח עבורכם והם רשאים לבצע את קיזוזי הפסדי ההון והחזר מס שנוכה במקור רק באותה השנה בלבד.
לדוגמא: אם היה לכם רווח הון בתחילת שנה ונוכה לכם מס במקור וברבעון הבא נוצר לכם הפסד, הבנק אמור לבצע קיזוז ולזכות במס באותה שנה. אך כפי הניסיון שיש לי עם הלקוחות, לא תמיד הקיזוז נעשה ע"י המוסדות. כדאי לבדוק את טופס 867 שאתם מקבלים בגין אותה שנה ולבדוק.

במקרה ויש לכם יתרות הפסדי הון בסוף שנה, הפסדים אלו אינם מועברים לשנים הבאות ע"י הבנקים או בתי ההשקעות. בכדי לממש את ההפסדים ולקבל החזר מס שנוכה במקור, נדרש להגיש דו"ח שנתי.

נדרשים להגיש דו"ח שנתי? מוזמנים לפנות לקבלת שרות מקצועי.