קיבוע זכויות

ייעוץ מס – קיבוע זכויות 

במסגרת תהליך ייעוץ מס פרישה, ניתן לבצע קיבוע זכויות. שנועד לתת לכם אישור פטור ממס על הפנסיה.
כעיקרון הקצבה הינה הכנסה חייבת במס. אך יחד עם זאת, כל יחיד היוצא לפרישה מעבודתו ומקבל פנסיה, זכאי לפטור ממס עד לתקרה.
תקרת הפטור בגין הקצבה נכון לשנת המס 2021 הינה 4,399 ₪ לחודש.

מי זכאי לפטור מהקצבה?

  • מי שפרש מעבודתו והגיע לגיל פרישה, גיל 62 עבור אישה וגיל 67 עבור גבר
  • מי שפרש פרישה מוקדמת בשל נכות יציבה של מעל 75% או יותר
  • או מי שהחל לקבל קצבה המאוחר מביניהם.


אופן זכאות לאישור פטור ובקשה לקיבוע זכויות

כל פורש מעבודתו המעוניין לקבל את הפטור בגין הקצבה נדרש לפנות למס הכנסה לצורך חישוב וקבלת אישור הפטור.
חשוב להוסיף, כי חברות הביטוח אינם מחשבים ואינם רשאים לחשב את סך הפטור המקסימלי.
כך שלמעשה, צריך לחשב ולהגיש בקשה לפטור ממס, עם כל המסמכים הנדרשים.

קיבוע זכויות

למעשה לפי החוק, כל יחיד זכאי לסכום כולל פטור בעבור כל הקצבאות שהוא זכאי להם בגין עבודתו.
נכון לשנת המס 2021 – סכום הפטור הכולל עומד על סך 791,820 ₪.
את סכום הפטור הכולל ניתן לנצל עבור אחד או יותר מהאפשרויות הבאות
1. משיכה בפטור של סכום הפיצויים – מענק פרישה פטור
2. פטור על הקצבה – פטור ממס על הקצבה החודשית
3. פטור על היוון קצבה – משיכה חד פעמית של סכום מסויים פטור ממס. בתנאי שתשאר לכם קצבה מינימלית

משיכה של מענק פרישה – פיצויים פטור
חשוב לדעת! מי שמשך בעבר פיצויים או מעוניין למשוך פיצויים בעת הפרישה, זה יקטין לו את הפטור על הקצבה. על סכום הפיצויים שמשכתם מוסיפים עוד 35% ואז את כל סך הסכום מקזזים מסכום הפטור הכולל. 
לדוגמא: משכתם סכום של 200,000 ₪ פיצויים פטור, יקוזז לכם סך של 270,000 ₪ ( 200,000*1.35) מסכום הפטור הכולל. כתוצאה מכך, הפטור ממס על הקצבה שלכם תקטן.

חשיבות קיבוע זכויות

במסגרת חישוב הפטור והגשת הבקשה נלקחים בחשבון מספר דברים משמעותיים:
עבר – משיכות בעבר מקופות גמל, משיכה של מענקי פרישה או היוון קצבה במידה ונעשה. בודקים 32 שנים אחורה.
הווה – מחושב ונקבע יתרת הפטור להם אתם זכאים, גובה הקצבה הפטורה והחייבת. כמה מס אתם עתידים לשלם וכמה קצבה נטו נשאר לכם.
עתיד – כמה ניתן למשוך אם בכלל בסכום חד פעמי, להוון באם מעוניינים.
כל הנתונים הללו ועוד נלקחים בחשבון בעת הכנה וחישוב הפטור בגין הקצבה.

חשוב מאוד לבצע את המהלך הזה בסיוע מקצועי בלבד. מילוי הטופס והחישובים אינו פשוט כלל כפי שזה נראה.
לכל סימון וחישוב יש משמעות רבה שעלולה לפגוע בכם בעתיד בהקשר של גובה הקצבה וההכנסות שלכם בעתיד.

אישור פטור ממס על הקצבה

הגעתם לגיל פרישה ואתם מקבלים קצבה ומנוכה לכם מס הכנסה מהקצבה?
ייתכן כי מגיע לכם החזר מס.

במסגרת קיבוע הזכויות אני מבצעת עבורכם את כל החישובים הנדרשים. מגישה עבורכם בקשה לקבלת אישור פטור ממס הכנסה בגין הקצבה.
לאחר קבלת האישור ניתן לקבל החזרי מס הכנסה רטרואקטיבי.

פנו לקבלת ייעוץ מס מקצועי לצורך מימוש הטבות המס שמגיע לכם, כך תשלמו כמה שפחות מס הכנסה לפי החוק.

 

אורית לסרי, יועצת מס

בעלת ידע וניסיון מקצועי רב. מעל 18 שנות ניסיון בתחום המיסים והחשבונאות. משרדי מעניק שירותי ייעוץ מס לעצמאים ושכירים. קיבוע זכויות, החזר מס שבח, החזרי מס הכנסה. שירות מקצועי מקיף.