פטור ממע"מ לתושב חוץ

חוק מע"מ מקנה הטבה – שיעור מע"מ אפס, שיחול בהתאם לתנאים בחוק, בשורה של עסקאות של מכירת טובין או של מתן שירותים.
הרבה עוסקים שהם: בעלי מקצועות חופשיים או נותני שירותים או מכירת מוצרים, מעניקים שירות גם לתושבי חוץ.
הטבה זו מעניקה לנו כעוסקים יתרון תחרותי מול עוסקים זרים אחרים.

פטור ממע"מ לתושב חוץ

תכלית הטבת שיעור מס אפס בחוק מע"מ, היא לעודד עוסקים ישראלים לייצא את שירותיהם אל מחוץ לגבולות ישראל.
שיעור מע"מ אפס מסייע כאמור בתחרות מול עוסקים תושבי חוץ המספקים את אותו שירות או מוצר לתושבי חוץ. זה מאפשר לכם, לתמחר את המוצר או השירות במחיר מוזל.

הרשימה כוללת רשימה של עסקאות שונות אשר חל עליהם שיעור מע"מ אפס. בין היתר עסקת שירות או מכירה לתושב חוץ;

  • מכירת נכס בלתי מוחשי לתושב חוץ,
  • מתן שירות לתושב חוץ,
  • מתן שירות בחוץ לארץ בידי עוסק שמקום עיסוקו העיקרי הוא בישראל.

יחד עם זאת, החוק קובע סייגים ותנאים לקיום ותחולת הפטור מתשלום מע"מ.

תנאים לפטור ממע"מ לתושב חוץ

ראשית הפטור יחול רק על מי שייחשב "תושב חוץ" לעניין סעיף זה במע"מ,
"תושב חוץ"
לגבי יחיד – תושב חוץ היושב דרך קבע מחוץ לישראל. כלומר, מרכז חייו מחוץ לישראל ואין לו עסקים או פעילות בישראל.
לגבי חברה – תושבת חוץ שהיא רשומה רק מחוץ לישראל. (לא שרומה ברשם החברות בישראל).
חברה תושבת חוץ שיש לה מוסד קבע או סניף בישראל, לא תחשב כ"תושבת חוץ".

מכירת נכס בלתי מוחשי לתושב חוץ

בהתאם לסעיף 30(א)(2) לחוק מע"מ, מכירה של נכס בלתי מוחשי לתושב חוץ תהיה עסקה בשיעור מע"מ אפס.
לדוגמא: מכירה של תוכנות מחשב לתושב חוץ.

מתן שירות לתושב חוץ

על שירות שאתם נותנים לתושב חוץ, במסגרת העיסוק לכם, חל שיעור מע"מ אפס. הפטור יחול בהתאם לתנאים בחוק ובתקנות מע"מ;

תנאי ראשון – תנאי בסיסי שמדובר בשירות ל"תושב חוץ" כהגדרתו בחוק,

תנאי שני – לא יחול עסקה בשיעור אפס במתן שירות לתושב חוץ, כאשר נושא ההסכם הוא מתן השירות בפועל, נוסף על תושב החוץ, גם לתושב ישראל בישראל.
כלומר, אם במסגרת מתן השירות יש גם נהנה ישראלי, אזי העסקה חייבת במע"מ מלא. חשוב להוסיף,  כי גם כאשר הנהנה העיקרי מהשירות הוא תושב החוץ והתושב הישראלי נהנה "משני". הסעיף הורחב ותוקן בעקבות פס"ד קסוטו.

תנאי שלישי – לא יחול שיעור אפס על שירות שניתן לגבי נכס המצוי בישראל. אלא אם הוכיח נותן השירות, כי תמורת השירות מהווה חלק מערך הטובין כפי שנקבע בפקודת המכס.
בפס"ד רוזין – עו"ד שייצג תושב חוץ בעניין בתביעת פיצויים בישראל, בית המשפט קבע כי בהגדרת "נכס" כוללת זכות בעלת ערך כלכלי, היינו סכום הפיצויים הוא "נכס".

נקודה חשובה לציון – האם המשלם בהכרח הוא מקבל השירות?

בעקבות פס"ד י.מ.ש. השקעות – משרד עו"ד שגב העניק שירות משפטי בגין כספי ירושה;
עו"ד שגב קיבל שכר טרחה בסכום של כ – 15 מיליון ₪  ובגינם הוציא חשבונית מס בשיעור מע"מ אפס. שטענו כי השירות ניתן לתושבת חוץ.
מנגד מנהל מע"מ הוציא שומת תשלום, בטענה כי לא מדובר בעסקה לתושבת חוץ.

שגב העניק שירות בפועל לליז הבת של לאה אייזנברג בגין מאבק על כספי ירושה מול בני המשפחה, הבת של לאה חתמה על הסכם שירות משפטי מול עו"ד שגב, אלא שאת תשלום שכר טרחה לעו"ד שגב שילמה האם במסגרת הסכם ביניהם.

נקבע בבית משפט, כי אכן השירות ניתן לבת שהיא תושבת ישראל אך גם לאם שהיא תושבת חוץ. לאה האם הפיקה תועלת גם מהשירות הנ"ל ולכן גם הסכימה לשלם במסגרת הסכם עם הבת.
אלא שמאחר ויש צד ישראלי נהנה בעסקה, לא חל סעיף 30(א)(5) בחוק מע"מ, כלומר זאת אינה עסקה בשיעור מע"מ אפס ולכן עסקה חייבת במע"מ מלא.
במקרה הנדון, לא רק שמשרד עו"ד שגב שילמו את המס, גם הוגש נגדם כתב אישום בגין ידיעה כוזבת, כך שהורשע גם בהליך פלילי.

מתן שירות בחו"ל לתושב חוץ

אם הנכם מעניקים שירות בחוץ לארץ, ייתכן ותהיו פטורים מתשלום מע"מ עסקאות בגין אותה עסקה, בהתאם לתנאים בסעיף 30(א)(7) לחוק מע"מ.
התנאי העיקרי בחוק לקיום הטבת הפטור מתשלום מע"מ הוא, שמקום ביצוע העסקה או מקום צריכת השירות על ידי הלקוח, התרחש בחוץ לארץ.
כך גם בהתאם לפסיקת בית המשפט בפס"ד רוזין, הדגש בסעיף בחוק מע"מ נעוץ במקום מתן השירות, ליתר דיוק, היכן נצרך השירות.

דוגמאות למתן שירות בחו"ל ע"י עוסקים ישראלים:
חוקר פרטי שהוא עוסק בישראל מעניק שירותי חקירה בחו"ל. אם החקירה מתבצעת בישראל, הרי שעסקה זו חייבת במע"מ מלא.
מאבטח עצמאי שנותן שירותי אבטחה או ייעוץ מקצועי בחו"ל.

ההבדל בין עסקה בשיעור מע"מ אפס לעסקה פטורה ממע"מ

יש הבדל עקרוני ומשמעותי בין עסקה בה שיעור המע"מ הוא אפס לעומת עסקה פטורה ממע"מ;
כאשר מדובר בעסקה פטורה ממע"מ, אתם לא רשאים לקזז תשומות בגין אותה עסקה (מאחר ואין עסקה לעניין מע"מ, אין חובת תשלום מע"מ עסקאות כך גם לא ניתן לקזז מנגד מע"מ תשומות – עקרון ההקבלה בחוק מע"מ).
לעומת זאת, כאשר מדובר בעסקה בשיעור מע"מ אפס, אתם רשאים לקזז תשומות בגין אותה העסקה. רק שבעסקה זו, לא נדרש לשלם מע"מ עסקאות (הטבה). כלומר, אתם מוציאים חשבונית מס עם מע"מ אפס.

לסיכום

לכאורה, על פי החוק, ניתן פטור מתשלום מע"מ עסקאות בגין שרות או מכירה לתושב חוץ, אלא שהדבר אינו פשוטו כמשמעו. הרבה תביעות ופסקי דין ניתנו בסוגיה זו.
אם הנכם עומדים מול סוגיה זו, פנו לקבלת ייעוץ מקצועי.
קביעת עסקה בשיעור מע"מ אפס כפופה לתנאים בחוק וגם למבחנים שניתנו בפסיקה, כך שנדרש לבחון לעומק כל מקרה לגופו.