פטור לקצבה קיבוע זכויות

פטור לקצבה – קיבוע זכויות

כעיקרון, על פי פקודת מס הכנסה, הקצבה שמקבל יחיד לאחר פרישה ממקום עבודתו או מקופות הגמל, הינה הכנסה חייבת במס.

משיכה מקופות גמל

עד שנת 2008, ניתן היה להפקיד לביטוח מנהלים חלק בעבור קצבה וחלק בגין משיכה הונית חד פעמית בפרישה.
החל משנת 2008, כל ההפקדות לקופות הגמל מיועדות כהפקדות לקצבה בלבד.

משיכת כספים מקופת הגמל לפני הפרישה
הקופה מכילה כספים שהופקדו במהלך שנות העבודה שלכם, עבור פיצויים ותגמולים.
את מענק הפרישה (הפיצויים), אתם יכולים למשוך סכום בפטור חלקי שהוא עד גובה תקרה של 12,420 ש"ח (נכון לשנת המס 2020), לכל שנת עבודה. 
עבור יתרת הסכומים במענק הפרישה תשלמו לפי שיעור המס השולי שלכם.
ובגין משיכת סכום התגמולים מהפוליסה, ינוכה לכם שיעור מס במקור בסך של 35%.
חשוב להוסיף, כי בתנאים מסויימים יהיה ניתן לקבל החזרי מס הכנסה. כגון: נקודות זיכוי בסיס שלא נוצלו. כדאי לבצע בדיקה לזכאות של החזרי מס הכנסה.
בקצבאות וותיקות, ניתן להוון קצבה, למשוך סכום חד פעמי בתנאי שקצבת הפנסיה עומדת על מינימום של 4,525 ₪  (נכון לשנת 2020).

קיבוע זכויות – תיקון 190

פטור בגין קצבה מזכה
לפי הפקודה ניתן פטור חלקי בגין הקצבה המזכה. החל משנת 2012 ובהתאם לתיקון 190 לפקודה, חישוב הפטור שונה וגדל בהתאם לשינויים שנעשו בקופות הגמל.
כל יחיד היוצא לפרישה מעבודתו כשכיר, זכאי לפטור חלקי בגין הקצבה שיקבל. סכום הפטור הנו סכום אחיד לכולם ועד תקרה מסויימת.
תקרת הפטור בגין קצבה מזכה נכון לשנת המס 2020 הינה 4,425 ₪ לחודש.

למעשה לפי תיקון 190 לפקודה, כל יחיד זכאי ל"סל פטור" –  סכום כולל בעבור כל הקצבאות שזכאי להם בגין עבודתו כשכיר.
נכון לשנת המס 2020 – סכום הפטור הכולל עומד על סך 796,536 ₪.
את סכום הפטור הכולל ניתן לנצל עבור אחד או יותר מהאפשרויות הבאות: (כמובן שתלוי בסכום שצבר ובגובה הקצבה שזכאי)
1. משיכה בפטור של סכום הפיצויים – מענק פרישה פטור
2. פטור על הקצבה – במקום למשוך סכום חד פעמי, להגדיל את סכום הקצבה החודשית
3. פטור על היוון קצבה – משיכה חד פעמית של סכום מסויים. בתנאי שתשאר לכם קצבה מינימלית

משיכה של מענק פרישה – פיצויים
חשוב לציין, שהפטור הכולל ניתן על סך הקצבה הכוללת תגמולים ופיצויים. כך שלמעשה, מי משך בעבר פיצויים, מענק פרישה פטור או מעוניין למשוך פיצויים בעת הפרישה, זה יקטין לו את הפטור על הקצבה ועשוי לשלם מס הכנסה (לפי מס שולי) בגין חלק מהקצבה שלו או על כולה.
מתוך תקרת הפטור מקוזז מענק פרישה שנתקבל בתוספת 35%.
לדוגמא: מי שמשך 200,000 ₪ מענק פרישה פטור מקוזז לו מסך הפטור הכולל סך של 270,000 ₪ ( 200,000*1.35).

משיכה חד פעמית – היוון קצבה
גם מי שמעוניין להוון קצבה או שהיוון בעבר, צריך לקחת בחשבון, שסכומים אלו מופחתים מסך כל הפטור הכולל שהוא זכאי. וזאת לאחר חישוב בהתאם לתיקון 190 לפקודה.

מי זכאי לפטור מהקצבה? מי שהגיע לגיל הזכאות והוא:
מי שפרש מעבודתו והגיע לגיל פרישה, גיל 62 עבור אישה וגיל 67 עבור גבר,
מי שפרש פרישה מוקדמת בשל נכות יציבה של מעל 75% או יותר,
או מי שהחל לקבל קצבה המאוחר מביניהם.

אופן זכאות לאישור פטור ובקשה לקיבוע זכויות
כל פורש מעבודתו המעוניין לקבל את הפטור בגין הקצבה נדרש לפנות למס הכנסה לצורך חישוב וקבלת אישור הפטור.
חשוב להוסיף, כי חברות הביטוח אינם מחשבים ואינם רשאים לחשב את סך הפטור המקסימלי ולמעשה סביר להניח שכל מי שמקבל קצבה ומנוכה לו מס הכנסה, משלם מס הכנסה יותר ממה שנדרש בגין הקצבה שלו.
אישור הפטור בגין קצבה מזכה נקרא "קיבוע זכויות". חשוב לציין, כי לא ניתן לבטל או לבצע שינויים לאחר הוצאת האישור. יהיה ניתן לבצע שינויים רק תוך 120 יום בלבד מיום הגשת הבקשה.

חשיבות קיבוע זכויות
במסגרת חישוב הפטור והגשת הבקשה נלקחים בחשבון מספר דברים משמעותיים:
עבר – משיכות בעבר מקופות גמל, משיכה של מענקי פרישה או היוון קצבה במידה ונעשה.
הווה – מחושב ונקבע יתרת הפטור להם אתם זכאים, גובה הקצבה הפטורה והחייבת. כמה מס אתם עתידים לשלם וכמה קצבה נטו נשאר לכם ובהתאם לכך ניתן לחשוב ולקבוע,
עתיד – כמה ניתן למשוך אם בכלל בסכום חד פעמי, להוון באם מעוניינים.

תיכנון מס
כך שמאוד מאוד חשוב לבצע את המהלך הזה בסיוע מקצועי בלבד. מילוי הטופס אינו פשוט כלל כפי שהוא נראה.
לכל סימון וחישוב יש משמעות רבה שעלולה לפגוע בכם בעתיד בהקשר של גובה הקצבה וההכנסות שלכם בעתיד.
פורש מעבודה, נדרש לחשב ולדעת כמה סך ההכנסה שלו החודשית לאחר הפרישה, מה סכום הכסף לו נדרש בכדי להתקיים, האם מעוניין למשוך סכום חד פעמי ועוד.
כל הנתונים הללו ועוד נלקחים בחשבון בעת הכנה וחישוב הפטור בגין הקצבה. לא סתם נקרא "קיבוע זכויות".

מקבלים קצבה מקופת גמל או מהמעסיק ומנוכה לכם מס הכנסה מהקצבה? ייתכן כי מגיע לך החזר מס.
פנו לקבלת ייעוץ מס מקצועי לצורך מימוש הטבות המס שמגיע לכם ובכך גם להגיע להחלטות נכונות.
הכי חשוב, לשלם כמה שפחות מס לפי החוק.

מאמרים קשורים:
רצף פיצויים רצף קצבה