ניהול ספרים קמעונאים

"קמעונאי" – הוא מי שעסקו או חלק מעסקו מכירת טובין מתוצרת זולתו לצרכן, או גם למי שאינו צרכן, אם היקף המכירות למי שאינו צרכן הוא בלתי ניכר או באורח מקרי בלבד, לרבות סוכן המוכר לצרכן בשמו הוא.
קמעונאי מוכר ישירות לצרכן ולא מכירה סיטונאית.

ניהול חשבונות על ידי קמעונאים נעשה בהתאם להוראות תוספת ג' בניהול פנקסי חשבונות מס הכנסה ומע"מ. כאשר חובת ניהול מערכת החשבונות תהיה בהתאם לגובה המכירות בעסק שלכם ובהתאם למספר המועסקים בעסק, למי שמעסיק עובדים.

ניהול ספרים קמעונאים

להלן פירוט הנהלת חשבונות לקמעונאי בהתאם לאופי וגודל העסק;

קמעונאי שמחזור עסקו עולה על 3,800,000 ₪ בשנה, או שמעסיק לפחות 7 עובדים, חייב לנהל מערכת הנהלת חשבונות כפולה ובנוסף צריך לנהל את הספרים הבאים:

 • ספר קופה,
 • ספר תנועות מלאי,
 • ספר כניסת טובין – קניות נוספות שלא בספר המלאי,
 • סרט קופה רושמת,
 • הנפקת חשבוניות,
 • רשימת המלאי לסוף שנת המס.

עסק המנהל מערכת הנהלת חשבונות כפולה, כולל למעשה את כל הפעולות החשבונאיות בעסק. כך שלצורך רישום פקודת יומן בהנהלת חשבונות פותחים כרטיס חשבון לכל צד בפעולה, כגון: כרטיס קופה, כרטיסי בנקים, לקוחות, ספקים, קניות ועוד..

קמעונאים אלו נדרשים לנהל את מערכת הנהלת החשבונות של העסק שלהם בהתאם להוראות הבאות;

 1. קמעונאי שמחזור עסקו עולה על 2,150,000 ₪ ועד 3,800,000 ₪ או
 2. קמעונאי שמחזור עסקו פחות מ- 2,150,000 ₪ אך מעסיק לפחות 5 עובדים בעסק,
 3. וגם העוסקים הבאים: בעל חנות תכשיטים, בעל חנות תמרוקים, בעל בית מרקחת או אופטיקאי, בעלי מחזור עסקי שאינו עולה על 3,800,000 ₪ ומעסיקים פחות מ – 7 עובדים,
  כל אלו חייבים לנהל את פנקסי החשבונות כדלקמן:
 • ספר תקבולים ותשלומים – הנהלת חשבונות חד צידית,
 • ספר כניסת טובין,
 • סרט קופה רושמת,
 • הנפקת חשבוניות,
 • רישום או סימול המאפשר איתור התקבולים בשל מכירות בהקפה ואיתור התשלומים בשל קניות בהקפה.
 • רשימת יתרות של לקוחות וספקים לסוף שנת המס,
 • רשימת המלאי לסוף שנת המס,
 • תיק תיעוד חוץ – שמירה של כל חשבוניות ההוצאות בעסק. באופן שניתן לאתר, כדאי לתייק בקלסר לפי תאריך החשבונית.

קמעונאי שמחזור עסקו עולה על 350,000 ₪ בשנה ועד 2,150,000 ₪ או שמחזור עסקו אינו עולה על 350,000 ₪ אך מעסיק לפחות 3 עובדים, חייב לנהל מערכת חשבונות שתכלול לפחות;

 • ספר תקבולים ותשלומים – הנהלת חשבונות חד צידית,
 • סרט קופה רושמת,
 • הנפקת חשבוניות,
 • רשימת יתרות של לקוחות וספקים לסוף שנת המס,
 • רשימת המלאי לסוף שנת המס,
 • תיק תיעוד חוץ.

קמעונאי שמחזור עסקו אינו על 350,000 ₪ ולא מעסיק יותר מאשר 2 עובדים בעסק, חייב לנהל מערכת חשבונות שתכלול לפחות;

 • ספר תקבולים ותשלומים – הנהלת חשבונות חד צידית,
 • סרט קופה רושמת,
 • תיק תיעוד חוץ.

הנהלת חשבונות של בעל מכולת או ירקן

עוסק יחיד שעובד לבד או גם עם בן משפחה ועיקר הכנסתו נובע ממכירת דברי מכולת, ירקות, פירות, סיגריות או משקאות קלים ובנוסף, מחזור העסק אינו עולה על 350,000 ₪ בשנה, חייב לנהל מערכת חשבונות שתכלול לפחות;

 • ספר תקבולים ותשלומים – הנהלת חשבונות חד צידית,
 • רשום פדיון יומי בהנהלת חשבונות – תרשום בסוף כל יום את הפדיון היומי על פי ספירת המזומנים בקופה. (ישנם הוראות נוספות).
 • יפקיד את כל כספי הפדיון היומי לפחות אחת ליומיים בחשבונו בבנק.
 • תיק תיעוד חוץ.

הוראות נוספות לעסקים הבאים:

גלריות לאומנות

בעל גלריה לאמנות נדרש לנהל בנוסף, רישום תנועת דברי האמנות המוצגים בגלריה.

מכירת תכשיטים

בעל עסק המוכר מוצרים ממתכות יקרות וכן תכשיטים משובצים אבנים יקרות, ירשום בחשבונית המס גם את הפרטים הבאים:
משקל וסוג המתכת היקרה ומשקל וסוג האבנים היקרות.

 

חנות אינטרנטית – מכירה און ליין

חשוב לציין כי הוראות אלו של קמעונאים חלה גם על מכירה של מוצרים און ליין. כלומר, אם יש לך חנות אינטרנטית, מוכר מוצרים און ליין, למעשה אתה כמו קמעונאי.
האפשרויות במסחר אלקטרוני הנם רחבות, זה כולל גם דרופשיפינג, מכירה באמצעות הקמת חנות באתר אמזון או שופיפיי. רק שההבדל העיקרי כאן, שאין מלאי מוצרים פיזי, אך למעשה, אתם כמו קמעונאי. כך שניהול פנקסי החשבונות יהיה בהתאם גם לאופי העסק.

קראו כאן בהרחבה גם לעניין מע"מ, מיסוי מסחר אלקטרוני.

סיכום הדברים

הוראות ניהול פנקסי חשבונות עבור קמעונאים הנם מעט מורכבים. מעצם סוג העסק ובהתאם לאופי העסק, גובה מחזור מכירות השנתי, מספר עובדים ועוד,  כך שאם אתה או את בעלי עסק של קמעונאי, כדאי מאוד לקבל ייעוץ מקצועי והדרכה על אופן ניהול פנקסי חשבונות בעסק, בכדי שלא להגיע לפסילת ספרים בביקורת של מס הכנסה.
בנוסף, רישום נכון ובצורה מקצועית תאפשר לכם לראות את מצב הכספי והחשבונאי של העסק כפי שבאמת מתקיים. לבחון את הרווחים, ההוצאות, עלות המכר, תמחור המוצרים ועוד.