ניהול ספרים נותני שירותים ואחרים

תוספת י"א בהוראות ניהול ספרים, חלה על כל עצמאי שנותן שירות או מנהל עסק ואשר לא חלה עליו תוספת אחרת מהתוספות בהוראות. זוהי "תוספת סל" החלה על נותני שירות ובעלי עסקים אחרים.
ישנן הוראות הנהלת חשבונות לסוגי עסקים מסויימים, אם העסק שלכם לא מופיע ברשימה, עליכם לנהל את חשבונות העסק שלכם בהתאם להוראות הבאות;

ניהול ספרים נותני שירותים ואחרים

חובת ניהול מערכת הנהלת החשבונות תהיה בהתאם לאופי העסק והיקפו, מחזור עסקאות ומספר מועסקים בעסק.
ראשית, חשוב לציין, כי "מחזור העסק" בהוראות אלו, הוא סכום מכירות הכולל מע"מ.
ניהול מערכת חשבונות בהתאם למחזור העסקאות ולאופי העסק;

נותן שירות שמחזור עסקו עולה על 2,150,000 ₪ בשנה

חייב לנהל את מערכת החשבונאות של העסק שלו ואת הספרים הבאים:

 1. מערכת הנהלת חשבונות כפולה
 2. ניהול ספר קופה
 3. ספר כניסת טובין – קניות
 4. ספר הזמנות
 5. סרט קופה רושמת
 6. חשבוניות וקבלות
 7. רשימת מלאי לסוף שנת מס.

נותן שירות שמחזור עסקו עולה על 820,000 ₪ ועד מחזור של 2,150,000 ₪ או נותן שירות עם מחזור מכירות פחות מ-820,000 ₪ בשנה אך מעסיק מעל 5 עובדים לפחות

שתי סוגי עסקים אלו חייבים לנהל מערכת חשבונות ואת הספרים הבאים;

 1. ספר תקבולים ותשלומים – הנהלת חשבונות חד צידית
 2. ספר כניסת טובין – רישום של הקניות (בהתאם לסוג העסק)
 3. ספר הזמנות
 4. סרט קופה רושמת
 5. חשבוניות וקבלות
 6. רשימת יתרות של ספקים ולקוחות לסוף שנת המס
 7. רשימת המלאי לסוף שנת המס, אם המלאי הוא מהותי בעסק, ובכל מקרה שבו ערך המלאי עולה על 10,100 ₪.
 8. תיק תיעוד חוץ – שמירה באופן מסודר של כל החשבוניות בגין הוצאות שהוצאתם לעסק. וגם מסמכים שנרשמו בדו"ח השנתי. (שמירה לפחות 7 שנים).

נותני שירותים בעלי מחזור עסקאות שאינו עולה על 820,000 ₪ ומעסיקים פחות מ-5 עובדים

חייבים לנהל מערכת חשבונות שתכלול לפחות;

 1. ספר תקבולים ותשלומים – הנהלת חשבונות חד צידית
 2. סרט קופה רושמת (בהתאם לאופי העסק)
 3. ספר הזמנות
 4. חשבוניות וקבלות
 5. רשימת יתרות לקוחות וספקים לסוף שנת המס
 6. תיק תיעוד חוץ – תיוק מסודר של הוצאות העסק ושמירה של כל המסמכים (לפחות 7 שנים)
 7. רשימת המלאי לסוף שנת המס (ערך מלאי מעל 10,000 ₪).

התוספת מכילה רשימה של בעלי עסקים שחייבים בנוסף לנהל ספרים מיוחדים במערכת החשבונות של העסק שלהם.

ספרים מיוחדים בניהול ספרים לבעלי עסקים

בעל אולם מסיבות – חייב לנהל ספר הזמנות.
בעל בית מלון, פנסיון, מחנה נופש או בית הבראה – חייב לנהל ספר אורחים.
בעל רכב להובלה של מטענים או נוסעים – חייב בניהול ספר הובלות והסעות.
בעל מוסך – חייב לנהל יומן עבודה.
בעל עסק להשכרת רכב – חייב לנהל חוזי השכרת רכב.
נותן שירותי שיפוצים ותיקונים בבניינים – חייב לנהל יומן עבודה.
בעל מקום עינוג ציבורי – חייב לנהל רישום תנועת מלאי של כרטיסי כניסה.
בעל מסעדה – חייב לנהל יומן שירות.

הנהלת חשבונות נהג מונית

נהג מונית עצמאי חייב לנהל את מערכת החשבונות שלו בהתאם להוראות הבאות;

 1. ספר תקבולים ותשלומים – הנהלת חשבונות חד צידית
 2. סרט קופה רושמת
 3. וניהול תיק תיעוד חוץ – שמירה של כל ההוצאות לעסק באופן מסודר, לפי תאריכים. ובנוסף שמירה של כל המסמכים שנרשמו בדו"ח השנתי. יש לשמור לפחות 7 שנים.

סיכום הדברים

חשוב להוסיף, כי בכל המקרים בהוראות ישנן דגשים נוספים וייתכנו הקלות קלות בהתאם לסוג הפעילות וכפוף לתנאים בחוק, ולכן יש חשיבות רבה להיעזר ולקבל ליווי ושרות מקצועי.

מוזמנים לפנות לקבלת שירות מקצועי.

מאמרים קשורים:

ניהול ספרים לפי סוג העסק
הנהלת חשבונות חלפן כספים