ניהול ספרים בתי ספר לנהיגה

ניהול ספרים בתי ספר לנהיגה ומורי נהיגה

הוראות ניהול ספרים חלות על בעל בית ספר לנהיגה ועל מורה לנהיגה.
הוראות ניהול פנקסי חשבונות על ידי בעלי בתי ספר לנהיגה ומורי נהיגה נקבעת בהתאם למספר כלי רכב ללימודי נהיגה שיש ברשותך.

אם הנך בעל בית ספר לנהיגה או מורה לנהיגה, חובת ניהול מערכת חשבונות של העסק תהיה כדלקמן;

א. הנהלת חשבונות לבית ספר לנהיגה או מורה לנהיגה 

אם יש בידך הכנסה מהפעלת 5 כלי רכב ללימוד נהיגה או יותר, בין שהפעלת כלי הרכב נעשית על ידיך ובין שהיא נעשית בידי אחרים, הנך חייב לנהל הנהלת חשבונות כפולה ובנוסף לנהל את הספרים הבאים;

 • ספר קופה,
 • חשבוניות וקבלות,
 • ספר הרכב,
 • יומן הזמנות,
 • ספר התלמידים.

ב. הנהלת חשבונות לבית ספר לנהיגה או מורה לנהיגה 

בעל בית ספר לנהיגה או מורה לנהיגה שיש לו הכנסה מהפעלת 4 כלי רכב ללימוד נהיגה או פחות, בין שהפעלת הרכב נעשית על ידו ובין שהיא נעשית על ידי אחרים, חייב בניהול מערכת חשבונות לפי הפירוט הבא;

 • ספר תקבולים ותשלומים – הנהלת חשבונות חד צידית,
 • חשבוניות וקבלות,
 • ספר הרכב,
 • יומן הזמנות,
 • ספר התלמידים,
 • רשימת יתרות החייבים והזכאים לסוף שנת המס,
 • תיק תיעוד חוץ – שמירה של כל חשבוניות ההוצאות בעסק. אני ממליצה לתייק את החשבוניות לפי תאריך החשבונית. כך בקלות ניתן לראות מסמך כלשהו בעת הצורך.
 • בשיעורי נהיגה גם על אופנוע (כולל קטנוע ואופניים עם מנוע עזר), חישוב מספר "כלי הרכב" ייעשה כך:
  כל  3 אופנועים ללימוד נהיגה ייחשבו רכב ללימוד נהיגה אחד. (בחלוקה עם תוצאת חישוב של מספר לא שלם, מעגלים למספר השלם הקרוב שמעליו).

פירוט ניהול פנקסי חשבונות

להלן הגדרות ופירוט ניהול ספרים נוספים:

ספר הרכב

ספר הרכב יהיה ספר כרוך, אשר לכל יום מיועד בו עמוד המחולק לשורות לפי זמני השיעורים. הספר ינוהל על ידי מורה הנהיגה של אותו הרכב.

רישומים בספר הרכב;

 1. בתחילת היום תרשמו תאריך וקריאת מד קילומטרים.
 2. עם תחילת כל שיעור תרשמו: שעת השיעור, שם התלמיד ושם המורה.
 3. בעת תדלוק הרכב תבקשו חשבונית דלק עם מספר הרכב.


יומן הזמנות

יומן הזמנות יהיה ספר כרוך (כלומר לא ניתן לנהל בקובץ אקסל), כשלכל רכב מיועדים טורים נפרדים ולכל יום מיועד עמוד המחולק לפי זמני השיעורים.
ביומן הזמנות תרשמו כל הזמנת שיעור כולל שם התלמיד.


ספר התלמידים

גם ספר התלמידים יהיה בספר כרוך (כתיבה בעט) או כרטסת שלגביה מנוהל אינדקס בספר כרוך, שבו דף נפרד לכל תלמיד ותרשמו בו את הפרטים הבאים:

עם תחילת ההוראה:
תרשמו את שם התלמיד, ת.ז., מועד, סוג הרכב והתעריף שנקבע.

לגבי כל שיעור:
תרשמו תאריך, משך השיעור, מספר הרכב ושם המדריך.

לגבי כל תקבול:
יש לרשום את התאריך, הסכום שנתקבל מהתלמיד ומספר שובר קבלה.

הוצאות רכב מורי נהיגה

מורי נהיגה רשאים לנכות שיעור פחת והוצאות החזקת רכב נהיגה בשיעורים שהם גבוהים מהוצאות החזקת רכב רגיל.

בהתאם לתקנות מס הכנסה וכפוף לתנאים בתקנות, לגבי רכב שסיווגו 1M וסיווג המשנה שלו ברישיון הנהיגה הוא רכב להוראות נהיגה, סכום הוצאות החזקת הרכב יותרו בניכוי בגובה של 77.5% מסך הוצאות החזקת הרכב.
ולגבי מי שבבעלותו רק שני כלי רכב שלגבי אחד מהם בלבד צוין ברישיון הרכב שהוא בעל תיבת הילוכים אוטומטית, יוכרו סכום הוצאות בגובה של 68% מסך הוצאות החזקת הרכב.
שיעור הפחת של רכב נהיגה הוא בשיעור של 25%. (במקום 15% לרכב רגיל).

מוזמנים לפנות לקבלת שירות מקצועי.