ניהול ספרים בתי ספר וגן ילדים

ניהול ספרים בתי ספר וגני ילדים

הגדרת בית ספר בהוראות ניהול פנקסי חשבונות הינה רחבה:
"בית ספר" – בית ספר שבו לומדים או מתחנכים תלמידים באופן שיטתי, לרבות גן ילדים וכן בית ספר שבו ניתנת הדרכה מקצועית, עיונית או מעשית, לרבות הדרכה לאומניות ולספורט, לקבוצות שבכל אחת מהן לא פחות מ-5 תלמידים.
כאשר לא תחשב: הדרכה מקרית של לא יותר מ-30 ימי הדרכה בכל קבוצות המתלמדים אשר הופעלו באותה שנה.

אם הנכם נותנים הדרכות לימוד שונות או בעלי גן ילדים, ישנה חשיבות רבה לבדוק ולבחון האם העסק שלכם עומד בהגדרה של "בית ספר". בהתאם לכך, תדעו איזה סוג של הנהלת חשבונות אתם חייבים לנהל.
בעלי בית ספר וגני ילדים יירשמו כעוסק מורשה בעת פתיחת תיק במע"מ. האם מורה פרטי יכול להיות עוסק פטור במע"מ? קראו בהמשך

הנהלת חשבונות בתי ספר וגני ילדים

חובת ניהול מערכת חשבונות תהיה בהתאם למספר התלמידים שיש בבית הספר או בגן הילדים;

א. בעל בית ספר שיש לו בממוצע מעל 150 תלמידים חייב לנהל מערכת הנהלת חשבונות הבאה;

 1. הנהלת חשבונות כפולה,
 2. ספר קופה,
 3. חשבוניות וקבלות,
 4. ספר תלמידים.

כאשר מנהלים הנהלת חשבונות כפולה, ניתן לנהל בתוכנת הנהלת החשבונות גם את כרטיס הקופה ולהנפיק חשבוניות וקבלות מתוך התוכנה (חשבונית דיגיטלית).

ב. בעל בית ספר עם פחות מ-150 תלמידים בממוצע, חייב לנהל מערכת חשבונות הבאה;

 1. ספר תקבולים ותשלומים – הנהלת חשבונות חד צידית,
 2. חשבוניות וקבלות,
 3. רישום או סימול המאפשר מעקב אחר התקבולים על פי החשבוניות או ההסכמים – רצוי לנהל בתוכנת הנהלת חשבונות ממוחשבת, רישום דיגיטלי וללא צורך ברישום ידני.
 4. ספר תלמידים,
 5. רשימת יתרות החייבים והזכאים לסוף שנת המס,
 6. תיק תיעוד חוץ – תיוק של כל ההוצאות ששולמו בעסק. רצוי לתייק בקלסר לפי תאריך החשבונית שקיבלתם מהספק. צריך לשמור את כל המסמכים לפחות 7 שנים.

ספר תלמידים

עליכם לרשום בספר תלמידים את הפרטים הבאים:

 1. שם התלמיד וכתובת,
 2. הכיתה שבה הוא לומד או שם הקורס,
 3. פרטים לאיתור החשבונית (מספר החשבונית) או ההסכם.

ייעוץ מס בית ספר או גן ילדים

חשוב לציין כי הוראות ניהול פנקסי החשבונות הנ"ל הנם עבור בית ספר וגם גני ילדים. אלא שצריך לבחון לפני כן, האם בית הספר שאתם מנהלים עונה להגדרה הנ"ל.
אם הנכם נותנים הדרכות או הוראה כל שהיא, לדוגמא: מורה למתמטיקה או מורה לאנגלית או מאמן כושר, לא בהכרח תדרשו לנהל את מערכת החשבונות של העסק שלכם בהתאם להוראות הנ"ל. צריך לבחון מבעוד מועד אם הנכם עומדים בהגדרה של "בית ספר". קראו בהמשך
מה שכן חשוב להוסיף, במידה ועיסוקכם אינו עונה להגדרת "בית ספר", אזי חלים עליכם הוראות ניהול פנקסי חשבונות בתוספת אחרת. למעשה כל עסק חייב לנהל מערכת חשבונות בהתאם לסוג העסק שלו, כך שצריך לבדוק לפני כן, איזו סוג של ענף כלכלי אתם שייכים.

האם מורה יכול להירשם כעוסק פטור?

בתקנות מע"מ נקבעו רשימה (סגורה) של סוגי עוסקים שאינם רשאים להירשם כעוסק פטור במע"מ. ברשימת העוסקים כוללת בין היתר עיסוק בהוראה. כך שלכאורה מורה אינו רשאי להיות עוסק פטור. אלא שהדעה הרווחת שהכוונה למרצים או מורים במוסדות להשכלה גבוהה, במכללות ובתי ספר.

אם הנכם מעוניינים לעסוק בהוראה, כמורה פרטי ולתת שיעורים באופן עצמאי לאנשים פרטיים, כמו מורה לאנגלית, מורה למתמטיקה, סביר להניח שתרשמו כעוסק פטור ובתנאי שמחזור העסקאות נמוך מסכום תקרת עוסק פטור.

חשוב להזכיר, אם הנכם פותחים כיתת לימוד עם מעל 5 תלמידים, אתם עשויים להיכנס להגדרת בעלי "בית ספר", ובמקרה זה, תרשמו כעוסק מורשה במע"מ ותהיו חייבים לנהל מערכת חשבונות בהתאם להוראות ניהול פנקסי חשבונות לבעלי בתי ספר.

מורה פרטי – אפשרות עיסוק לא עצמאי

אם עיקר ההכנסה שלכם ממשכורת או שכבר פרשתם ומקבלים קיצבה, ואתם מעוניינים לתת שיעורים (כהכנסה צדדית) באמצעות גוף עצמאי אחר, כך שהשירות ניתן לעוסק אחר או למלכ"ר או למוסד כספי, אזי למעשה, מי שמקבל את השירות (המוסד) חייב בדיווח ותשלום המע"מ וביטוח לאומי. כלומר, אתם אפילו לא חייבים לפתוח תיק במע"מ. אם כי, אתם כן חייבים בביצוע תיאום מס במס הכנסה.
דוגמא נפוצה לכך, עבודה נוספת כמשגיח בבחינות וכדומה.

מוזמנים לפנות לקבלת ייעוץ מס מקצועי.