מעבר מעוסק מורשה לחברה

מעבר מעוסק מורשה לחברה

עקרונית ובהתאם לחוק החברות, כל אדם רשאי לייסד חברה, ובלבד שמטרת החברה אינה נוגדת את החוק, אינה בלתי מוסרית או אינה נוגדת את תקנת הציבור.
הרצון לבצע מעבר מעוסק מורשה לחברה כלומר, להעביר את הפעילות העסקית ולהפיק את ההכנסות באמצעות חברה נובעת מעיקרה משיקולי מס.
מיסוי חברות מתרחש בשתי שלבים:
שלב מיסוי ראשון – משלמים מס חברות בגין רווחי החברה בשיעור של 23%,
בשלב מיסוי השני – תשלום מס בגין משיכת כספים ע"י בעל המניות בחברה: באמצעות חלוקת דיבידנדים שבגינם ישלם מס בשיעור של 30%. או משיכת כספים ע"י קבלת משכורת מהחברה. בגין השכר ישלם מס בהתאם למדרגות מס הכנסה, שיכול להגיע לשיעור של 50% ובנוסף תשלום ביטוח לאומי.

תכנון מס בחברה – דחייה של תשלום המס

אחד היתרונות המהותיים לפעילות באמצעות חברה, מבחינת דיני המס, הינו השליטה על עיתוי החיוב במס בגין השלב השני. זאת מאחר ובעל מניות יכול לבחור שלא למשוך כספים מהחברה ובכך לבצע דחייה משמעותית של תשלום המס.
עובדה זו היא אחת מהסיבות המרכזיות בהן מחליט יחיד לבצע מעבר מעוסק מורשה לחברה.
הרי עוסק מורשה (או שכיר) לא יכול לדחות את תשלום המס בגין ההכנסות שלו. ובכדי לצמצם את ההבדל בין שיעורי המס החלים על יחיד לעומת חברה, נוצר המיסוי הדו-שלבי.

ובדיוק מהסיבה הזאת, רשות המיסים מצאו דרכים להתמודד עם תופעת הקמת חברות ארנק שהוקמו ע"י יחידים ולו רק לשם דחייה של תשלומי מס.
אם הנכם מתכננים להקים חברה מהסיבות הנ"ל, מומלץ לקרוא בהמשך מאמר נרחב של מהי חברת ארנק והאם אתם נכללים בהגדרתה. זהירות מלכודת מס!

מעבר מעוסק מורשה לחברה | הקמת חברה

עקרונית אין איסור או מניעה להקמת חברה גם לצורך הפחתת נטל המס. אלא שחשוב לבדוק לפני כן, את היתרונות והחסרונות שבכך;

להלן סקירה של היתרונות המרכזיים:

השיקולים לפעילות באמצעות חברה רבים ומגוונים וביניהם שיקולים עסקיים, כלכליים ומשפטיים.

חברה מבחינה משפטית

חברה היא אישיות משפטית נפרדת מבעליה. המשמעות הישירה היא שלא ניתן לתבוע אתכם כבעלי מניות בחברה בגין חובות של החברה, כך שנותן לכם הגנה משפטית.
בהתאם לחוק החברות, האחריות של בעל המניות הם בגין המניות שרכש ובגין החובות שלהם לחברה או אם ישנה התחייבות או ערבות אישית לחברה. זאת בעיקר הכוונה של חברה בע"מ (בערבון מוגבל). יחד עם זאת, אחריות בעלי מניות לחובות החברה יכול שתהיה לא מוגבלת. ראו בהמשך מי לא יכול לפתוח חברה בע"מ.

חברה מבחינה כלכלית או עסקית

מעבר לתדמית של פעילות דרך חברה, ישנן מקרים בהם הפעלת עסק באמצעות חברה היא כמעט הכרחית או כדאית. להלן דוגמאות;
דוגמא אחת – אם עיקר הפעילות שלכם מתרחשת בעיר אילת. כלומר עיקר הלקוחות שלכם הנם תושבי אילת או עיקר הפעילות נמצאת באילת, תוכלו להקים חברה שהיא תושבת אילת. ואז לנצל את הטבת המס של שיעור אפס מע"מ, בהתאם לחוק אזור סחר חופשי באילת, המעניק פטור מתשלום מע"מ. עובדה זו מאפשרת לכם גם לתמחר בהתאם ויתרון תחרותי.
קראו כאן מאמר מסביר על פטור מע"מ באילת
דוגמא שנייה – אם הנכם מעוניינים לגשת למכרז כלשהו המחייב הגשה באמצעות חברה בלבד. או הגשת הצעת מחיר לביצוע עבודת פרוייקט בהיקף כספי גדול, הגשה באמצעות חברה, תדמיתית, נראה הרבה יותר טוב.

ניתוח דוחות כספיים – יתרון נוסף

מאחר וחברה מנהלת מערכת חשבונות כפולה, שזה אומר שכול הנתונים החשבונאים בעסק נרשמים. כל פעולה חשבונאית שמתרחשת במהלך השנה נרשמת בכרטיסי החשבונות: בנקים, לקוחות, ספקים, הלוואות בעסק, חייבים, רכוש, הון ועוד.
כך שניתן גם לנצל את כל הנתונים הללו לצורך ניתוח דוחות כספיים;
ניתן לנתח את דו"ח רווח והפסד, לבדוק שינויים בהוצאות, חישוב של הרווח התפעולי, חישוב שיעור הרווח הגולמי והנקי, לבצע השוואת יחסים פיננסים בין השנים.
עריכת תזרים מזומנים, התאמות לקוחות, האמת ספקים והתאמת בנקים, מעקב גביית לקוחות, וניתוחים פיננסים נוספים.
כל אלו מאפשרים לכם לקבל ולראות את המצב הכספי האמיתי של החברה בכל רגע נתון ולהיערך בהתאם. יתרון זה כמעט ולא קיים אצל עוסק מורשה.

נקודות חשובות נוספות:

  1. כיום ניתן לרשום חברה ברשם החברות באופן מקוון וללא עורך דין! למעשה, ניתן להקים חברה תוך מספר ימים בודדים ובעלות נמוכה יותר.
  2. בנוסף, בהתאם לסעיף 158 לחוק החברות, חברה פרטית שמחזור העסקאות שלה אינו עולה על 600,000 ₪ בשנה, אינה חייבת במאזן מבוקר ע"י רואה חשבון! וגם לגבי עמותה.

מי לא יכול לפתוח חברה בע"מ

כאשר מדובר בחברה מקצועית של עורכי דין או רואי חשבון או חוקרים פרטיים, אחריות בעלי המניות חייבת להיות "לא מוגבלת". גם אם מדובר בחברת יחיד. כך שבעת הקמת חברה ע"י אחד מהנ"ל, תוכלו לפתוח רק חברה לא מוגבלת.

סקירה של החסרונות המרכזיים או האתגרים:

ההחלטה באם לעבור מעוסק מורשה לחברה מעבר למיסוי נגזרת משיקולים ובחינות נוספות; בחינת פעילות הכלכלית של העסק ובחינת הרווחים הצפויים, תחזית שנתית וגם רב-שנתית, כלומר גם בעתיד.

כאמור השיקול העיקרי במעבר הוא יתרון דחיית המס בשלב השני. כלומר אי משיכה של כספים והשארת הרווחים בחברה. וכך לכאורה אתם משלמים מס רק בגין רווחי החברה בשיעור של 23% שזה הרבה פחות מאשר שיעורים של יחיד. אבל בהכרח צריך גם לבדוק מהם הצרכים הכלכליים שלכם;
האם את או אתה יכולים להתקיים ללא משכורת חודשית קבועה? כלומר, מהן האפשרויות העומדות לרשותכם לקיום?
במקרים בהם יש לכם כיסוי פיננסי כגון: הכנסה פסיבית או כאשר מדובר בפרישה בגין יחסית צעיר כמו פרישה מצה"ל ומתקיים מקצבה חודשית קבועה. אזי בהחלט כדאי לבחון הקמת חברה.

ואם אין ברשותכם הכנסה נוספת, נשאלת השאלה, כמה כסף אתם צריכים כל חודש כחובה לקיום?

זכרו היתרון המהותי בחברה היא האפשרות להשאיר כספים עודפים בחברה, לאחר תשלום מס חברות ואת שאר הכסף ניתן לנצל למינוף פיננסי. כגון: השקעה בפיתוח בעסק, רכישת ציוד מקדם, השקעות של חברה בחברות אחרות, הגדלת המלאי ועוד. בנוסף, חברה משלמת מס בשיעור מס חברות 23% בגין רווחי הון בעוד שיחיד משלם 25%.
כך שאם אתם מתכוונים למשוך את כלל הרווחים, אזי אין כדאיות כלכלית כלל להקים חברה.

מתי אם כן? כאשר מדובר במחזורים גבוהים ורווחיות גבוהה בעסק, כך שניתן למשוך רק חלק מתוך הרווחים אזי בהחלט כדאי לבחון. אין באמת סכום כלשהו שניתן להצביע עליו כעל נקודה כדאית. החישובים הם כוללים ומתבססים גם על נתונים אישיים שלכם, רווחיות ועמידות העסק ועוד.
בהחלט ככל שהרווחים גבוהים אזי כדאי לבחון. מניסיון ובדיקה של לקוחות אחרים, לפחות נדרש רווח לפני מס (לאחר הוצאות) של מעל כ – 600,000 ₪ בשנה.

עלויות הקמה ואחזקת חברה הם די גבוהות:

  1. בעת הקמת חברה ברשם החברות נדרש לשלם אגרת רישום כ 2,000 ₪.
  2. אגרה שנתית לרשם החברות כ – 1,500 ₪.
  3. עלות חשבונאית -חברה חייבת בניהול חשבונות כפולה. ניהול שהעלות שלו גבוהה מהותית מאשר ניהול חשבונות חד צידי של עוסק.
  4. חברה חייבת להגיש דו"ח שנתי לרשם החברות. בדבר עדכון פרטים.
  5. על החברה להגיש דוחות כספיים למס הכנסה מבוקרים ע"י רואה חשבון. הדו"ח כולל ארבע דוחות עיקריים: מאזן + דו"ח רווח והפסד + דו"ח תזרים מזומנים + דו"ח שינויים בהון.
  6. תשלום שווי רכב בעבור בעל המניות. עוסק מורשה לא משלם שווי רכב.

מחשבון מס הכנסה עוסק מורשה | ההבדל בין עוסק מורשה לחברה בע"מ

ככל שבחנתם את כל הנתונים, ובכל זאת אתם עומדים ומבינים את התנאים, כדאי בהחלט לבצע חישובי מס ולראות את ההבדל בין עוסק מורשה לחברה בהקשר של תשלום המס.

במסגרת החישוב אני מחשבת ומבצעת השוואה בין תשלומי מס כעוסק מורשה מול חברה; כך שבהתאם לתוצאות החישוב תוכלו לבחון את כדאיות המעבר לחברה מעוסק מורשה.

עלויות הקמה ואחזקת חברה הינם די גבוהים משמעותית מאשר עוסק! ולא בהכרח תשלמו פחות מס, גם אם אתם לא מושכים את כל הכסף!

לדוגמא: בחישוב מס של לקוחה שיש בידה רווח לפני מס בסך של כ – 600,000 ₪ בשנה, יצא שבהתאם לנותנים שלה היא תשלם הרבה יותר מס דרך חברה מאשר כעוסק מורשה.

כמו כן, צריך לקחת בחשבון את חישוב המס הדו-שלבי בחברה:

סה"כ המס שישולם בגין שתי הפעימות: מס חברות – 23% ובנוסף מס בגין דיבידנד – 30%  מגיע לשיעור מס מצרפי של כ – 46%.

מוזמנים לפנות לקבלת שרות מקצועי, ללא פשרות!