מס הכנסה על עבודה בחו"ל

תושב ישראל בעל הכנסת עבודה מחו"ל

נדרש להבחין בין שתי סוגי אפשרויות של עובד ישראלי בחו"ל:
עבודה בחו"ל מטעם מעסיק ישראלי או עבודה בחו"ל אצל מעסיק תושב חוץ (מעסיק זר).
במאמר זה אתייחס לעובד ישראלי שעובד בחו"ל אצל מעסיק תושב חוץ.
מקרה בו יחיד, תושב ישראל עובר לחו"ל ומתחיל לעבוד אצל מעסיק זר, אשר מחשב עבורו את המשכורת ומשלם את שכרו, לאחר ניכוי המס בהתאם לחוקי המס במדינה בה הוא שוהה ועובד.
השאלה שעולה, האם היחיד צריך לדווח על הכנסות מחו"ל? ואיך?
שיטת המיסוי בישראל הינה פרסונלית. לפי פקודת מס הכנסה, כל תושב ישראל חייב לדווח על ההכנסות שלו בארץ ומחוץ לישראל ולשלם את המס בהתאם. מאחר ומדובר בעבודה אצל מעסיק זר (תושב חוץ), העובד צריך בעצמו לדווח.

הכנסה עבודה ממעסיק תושב חוץ

כתושבי ישראל עומדות לרשותכם שתי אפשרויות לבחירה:

אפשרות ראשונה אתה שוהה ועובד בחו"ל אך גם מחליט לשמור על מעמד של תושב ישראל.
אפשרות שנייה אתה/ה עוזב את ישראל, מהגרים לחו"ל (רילוקיישן) ומנתקים תושבות. במאמר קודם כתבתי והרחבתי על האפשרות השנייה. קראו בהמשך מאמר שכתבתי מיסוי רילוקיישן

אפשרות ראשונה – עובד ישראלי עובד אצל מעסיק תושב חוץ ומקבל משכורת חוץ 

במקרה בו בחרתם באפשרות הראשונה, עובד בחו"ל, אצל מעסיק תושב חוץ ומבקש לשמור על מעמד כתושב ישראל, תהיו חייבים בדיווח והגשת דו"ח שנתי.
שלא כמו שכיר בארץ, המעסיק מנכה מס במקור מהמשכורת שלכם, מדווח ומעביר למס הכנסה וביטוח לאומי, במקרה שכזה חבות הדיווח חלה עליכם.

הגשת דו"ח שנתי

רשויות המס פותחות את האפשרות להגיש את הדו"ח השנתי לקראת סוף מרץ של השנה העוקבת. לדוגמא, דו"ח לשנת המס 2021 ניתן לדווח החל מסוף חודש מרץ 2022 ועד ליום 31/05/2022. ( תקופת שנת מס = ינואר-דצמבר ).
בדו"ח השנתי (טופס 1301), צריך לכלול את כל ההכנסות מכל המקורות בארץ ובחו"ל (לא רק ממשכורת). את הדו"ח צריך להגיש באופן מקוון.
לדו"ח השנתי צריך לצרף בנוסף נספחים וטפסים רלוונטיים כגון: טופס 1324 ועוד בהתאם לנתונים שלכם.

חישוב המס בגין ההכנסה ממשכורת חוץ לעובד ישראלי

יחיד, תושב ישראל זכאי לניכויים וזיכויים בהתאם לפקודת מס הכנסה. כפי שהיה עובד בארץ.
כמו כן, זכאי להטבות המס הניתנות לכל תושב לפי תקנות וכללי מס הכנסה;
זיכוי ממס זר – במידה ונוכה לך מס הכנסה מהמשכורת בחו"ל, ניתן לקבל זיכוי בגין המס. ולמעשה לקזז את המס ששולם בחו"ל מסך המס שמחושב בגין אותה הכנסה ממשכורת. זיכוי מס זר נעשה בהתאם לאמנת מס בין ישראל למדינה בה שוהה ועובד היחיד.
ניכוי הוצאות – העובד הישראלי זכאי לנכות הוצאות מסויימות לפי תקנות מס הכנסה מסך ההכנסה ממשכורת. 

ביטוח לאומי – דיווח על יציאה לחו"ל

לפי החוק, כל תושב ישראל חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי.
באופן כללי, כל תושב אשר בכוונתו לעזוב את ישראל לכל תקופה שייבחר, צריך לדווח זאת גם לביטוח לאומי. במקרה בו, אתם מתכוונים לעזוב את הארץ לתקופה ומתוך כוונה לחזור לארץ לאחר שהות מסויימת בחו"ל, ובכך גם לשמור את הזכויות שלכם כתושבי ישראל, יש צורך לדווח ולשלם דמי ביטוח לאומי בהתאם לסוגי ההכנסות שבידכם וגם אם אין הכנסות כלל.

דיווח ותשלום דמי ביטוח לאומי

ראשית, על יציאה מהארץ יש לדווח באמצעות טופס דין וחשבון רב שנתי. ניתן לבצע זאת דרך האזור האישי באתר של המוסד לביטוח לאומי.
תושב ישראל העובד בחו"ל אצל מעסיק זר חייב לדווח ולשלם בעד עצמו דמי ביטוח לאומי בגין הכנסות ממשכורת. דמי ביטוח לאומי בשיעור של 12% מההכנסה החייבת.
תושב ישראל השוהה בחו"ל שאין לו כלל הכנסות, צריך לשלם דמי ביטוח מינימליים בסך 177 ₪ לחודש וזאת על מנת לשמור על הזכויות הסוציאליות שלו.

למדינת ישראל יש אמנות ביטוח סוציאלי עם מספר מדינות. כך שבמידה ותושב ישראל משלם דמי ביטוח במדינה בחו"ל שיש איתה אמנת ביטוח סוציאלי, יכול לקבל פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי כאן בארץ ויחויב לשלם רק דמי בריאות. נדרש לצרף אישורים בהתאם.

נקודות חשובות:

קביעת מעמד תושב ישראל לעניין מס הכנסה נעשית בהתאם לכללים והוראות החוק. נקבע בעיקר לפי מרכז החיים ולפי מבחן מספר הימים. קראו מאמר על שיטת המיסוי בישראל.
מבחינת ביטוח לאומי, ישנה הכרה של תושב ישראל ושמירת זכויות עד כ -5 שנים שהייה מחוץ לישראל. מעבר לכך נדרש למלא שאלון לצורך קביעת תושבות לשוהה בחו"ל.
תיכנון מס – רצוי לבחון את כל התהליכים בעוד מועד וזאת כדי לוודא שלא תאבדו את הזכויות שלכם בישראל. כמו כן, תיכנון מראש מונע תשלומי מס מיותרים. סוף מעשה במחשבה תחילה.

לסיכום
אם הנכם תושבי ישראל ואתם עובדים אצל מעסיק תושב חוץ, אתם נדרשים להגיש דו"ח שנתי ולשלם את המס בהתאם כמו גם לביטוח לאומי.
ככל שחלפה שנת מס והגיע המועד להגיש דו"ח שנתי, אתם מוזמנים לפנות לקבלת שרות מקצועי. 
יש חשיבות רבה למילוי נכון של הדו"ח וביצוע החישובים כנדרש.