מי לא יכול להיות עוסק פטור

בהתאם לחוק מע"מ, ישנה רשימה של עוסקים שיירשמו כעוסק מורשה בעת פתיחת תיק במע"מ.

מי לא יכול להירשם כעוסק פטור

תקנות מע"מ מונה רשימה של עוסקים אשר אינם רשאים להירשם כעוסק פטור, גם אם סכום מחזור העסקאות בעסק שלהם נמוך מ"תקרת עוסק פטור".

רישום כעוסק מורשה

עוסק הנמנה על אחת מהקבוצות המנויות להלן יירשם כעוסק מורשה במע"מ;

 1. בעל מקצוע חופשי שהוא:
  אגרונום, אדריכל, הנדסאי, חוקר פרטי, טוען רבני, טכנאי, טכנאי שיניים, יועץ לארגון, יועץ לניהול, יועץ מדעי, יועץ מס, כלכלן, מהנדס, מודד, מנהל חשבונות, מתורגמן, סוכן ביטוח, עורך דין, רואה חשבון, שמאי, בעל מעבדה כימית או רפואית.
 2. נותני השירותים הבאים:
  מופע אמנותי, הנחיה במופע, בניית תפאורה או הכנתה, הכנת מבחנים; בדיקתם וכן ניהול מבחנים או פיקוח עליהם, הרצאה, הוראה, הדרכה, תרגול או השתתפות במופע שאינו מופע אומנותי, כתבנות או קצרנות, תרגום בכתב או בעל-פה, כתיבה או עריכה ופישור.
 3. עוסקים בתחום הרפואה:
  רופא, פסיכולוג, פיזיותרפיסט, רופא וטרינר, רופא שיניים או מרפא שיניים.
 4. בעל בית ספר לנהיגה
  על פי רישיון שניתן לפי סעיף 15 לפקודת התעבורה.
 5. בעל בית ספר לרבות גן ילדים
  שבוא לומדים או מתחנכים תלמידים באופן שיטתי (שאינו מלכ"ר) וכן, בית ספר שבו ניתנת הדרכה מקצועית, עיונית או מעשית, לרבות הדרכה לאומניות ולספורט, לקבוצות שבכל אחת מהן לא פחות מחמישה תלמידים.
  לא תחשב הדרכה מקרית של לא יותר מ – 30 ימי הדרכה בכל קבוצה שניתנה בשנת מס.
 6. סוחר מקרקעין או מתווך מקרקעין;
  "סוחר מקרקעין" – עוסק שעסקו או חלק מעסקו מכירת זכויות במקרקעין
  "מתווך מקרקעין" – עוסק שעסקו או חלק מעסקו תיווך בזכויות במקרקעין.
 7. סוחר רכב ומתווך רכב;
  "סוחר רכב" – עוסק שעסקו או חלק מעסקו מסחר ברכב
  "מתווך רכב" – עוסק שעסקו או חלק מעסקו תיווך בקניית רכב, במכירתו או החלפתו.
  "מסחר ברכב" – לרבות חליפין או השכרת רכב (ליסינג).
 8. חברה הרשומה כדין לפי פקודת החברות.
 9. אגודה שיתופית הרשומה כדין לפי פקודת האגודות השיתופויות.

כל עוסק המנוי לעיל, לא יכול להירשם כעוסק פטור במע"מ.

סיכום

יש חשיבות רבה בעת פתיחת תיק במע"מ לסווג נכון ובהתאם לענף בו אתם עוסקים. זאת מאחר שלכל עוסק חלות הוראות ניהול ספרים, בהתאם להוראות פנקסי חשבונות מס הכנסה ומע"מ יחדיו. כגון:
ניהול מערכת הנהלת חשבונות, הנהלה חשבונות כפולה או חד צידית, ניהול ספרי חשבון נוספים כגון: ספר לקוחות, יומן רופא, ספר הרכב, ספר הזמנות, ספר התלמידים, ספר עסקאות, ספר הכנסות ועוד בהתאם לסוג העסק.
קראו בהמשך בהרחבה, אלו הוראות ניהול ספרים חלות עליכם בהתאם לסוג העסק שלכם.
ראוי וכדאי לבחון בעת פתיחת התיק במע"מ, האם העיסוק שלכם אכן נמנה ברשימה הנ"ל ובהתאם לפתוח תיק עוסק מורשה או עוסק פטור. בכל מקרה זה כפוף לתקרת עוסק פטור, סכום מחזור עסקאות של עד כ- 100,000 בשנה.