מיסוי רילוקיישן

מיסוי רילוקיישן – Relocation

כעיקרון, שיטת המיסוי בישראל הינה פרסונלית. כלומר, כל תושב ישראל חייב לדווח על כל סוגי ההכנסות שלו בארץ ומחוץ לישראל.
הגדרת תושב ישראל לפי מס הכנסה הינה רחבה ובעיקר נבחנת ונקבעת לפי מרכז החיים של האדם וחזקת מספר הימים. קראו בהמשך מאמר בגין שיטת המיסוי בישראל.

יחידת תושב ישראל אשר מעוניין לעבוד בחו"ל יכול לבחור אחת מבין שתי האפשרויות:
אפשרות ראשונה היחיד שוהה או גם עובד בחו"ל ובמקביל שומר על מעמדו כתושב ישראל. במקרה זה, צריך להגיש דו"ח שנתי ולדווח על כל ההכנסות שלו. קראו בהרחבה, מס הכנסה על עבודה בחו"ל.
אפשרות שנייה היחיד מהגר למדינה אחרת בחו"ל (Relocation) ומחליט לוותר על התושבות בארץ. כלומר מעביר את מרכז חייו למדינה אחרת. במקרה זה, כדי שלא ייחשב תושב ישראל לצורכי מס ויהיה פטור מלדווח על ההכנסות שלו בחו"ל, צריך להגיש דו"ח ניתוק תושבות לפי הוראות מס הכנסה.

חשוב מאוד לדווח לרשויות המס בישראל. לא מספיק העובדה שאתם כבר לא עובדים ולא חיים בישראל. חובת ההוכחה על שינוי תושבות, חלה עליכם (ראה פס"ד בר רפאלי) כלומר, כל עוד אתם נחשבים במעמד של תושב ישראל לצורכי מס הכנסה, אתם חייבים לדווח על ההכנסות שלכם גם בחו"ל. כל אחד חייב לדווח ולא משנה מה היה מעמדו, אם היה שכיר או עצמאי.

דרישה להגשת דו"ח ממס הכנסה 

אתם עשויים לקבל דרישה לדיווח ממס הכנסה. במקרה שכזה תקבלו טופס 5329 דו"ח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה. 
במעמד זה, ככל שאתם כבר לא תושבי ישראל והעברתם את מרכז חייכם למדינה אחרת, יש באפשרותכם להוכיח ניתוק תושבות ולהגיש דו"ח ניתוק תושבות.

מהו דו"ח ניתוק תושבות

מטרת הדו"ח הינה הודעה והוכחה לרשויות המס בארץ כי מרכז החיים שלכם עבר לחו"ל ואינה כבר בישראל. ובכך למעשה, תהיו פטורים מדיווח בעתיד על ההכנסות שאתם מפיקים בחו"ל.
דו"ח ניתוק תושבות מורכב משלושה חלקים עיקריים:
1.דו"ח שנתי (טופס 1301) שצריך להגיש באותה שנה בה עזבתם את הארץ. ביצעתם רילוקיישן. בדו"ח המס צריך לדווח על כל ההכנסות שלכם מכל המקורות שהתהוו באותה שנה, כולל של בן הזוג. (לנשואים).
2.מילוי טופס 1348 – הצהרת תושבות. דוח המפרט את העובדות כי אינך תושב ישראל.
3.מכתב נלווה- הסבר במילים שלכם ומסמכים משפטיים והוכחות המעידים על ניתוק תושבות.

חשוב לציין כאן את הגדרת תושב ישראל לצורכי מס הכנסה, שנקבע לפי שתי חזקות עיקריות:חזקת מרכז החיים וחזקת מספר הימים.
מי שמרכז חייו בישראל או מי ששהה בישראל מספר ימים כדלקמן:
אם שהה בישראל בשנת מס 183 ימים או יותר;
אם שהה בישראל בשנת מס 30 ימים או יותר, וסך כל תקופת השהייה בשנת המס ובשנתיים שקדמו לה הוא 425 ימים או יותר.

 

לסיכום – תיכנון מראש
תכננו מבעוד מועד את צעדיכם בהמשך הדרך, בכדי שלא תגיעו למצב של חבות מס שלא לצורך.
לדוגמא: החל משנת המס בה החלטתם להגר לחו"ל או בתקופת רילוקיישן (Relocation), כשאתם מגיעים לביקור מולדת, אל תשהו מעל 30 ימים בארץ וכך גם בכל ביקור נוסף בארץ במשך לפחות 3 שנים הבאות.
מרגע שהגשתם את הדוח ניתוק, קיימת מבחינת רשויות המס, מעקב וביקורת לצורך אימות הדיווח.

במידה וקיבלתם דרישה למלא ולהגיש טופס 5329 או דרישה להגשת דו"ח שנתי, אתם מוזמנים לפנות לקבלת שרות מקצועי.
יש חשיבות רבה למילוי נכון של כל הפרטים.

 

מאמרים קשורים:

מס הכנסה על עבודה בחו"ל
שיטת המיסוי בישראל
מדריך מס הכנסה לתושב חוזר ועולה חדש