מיסוי מטבעות וירטואלים

מיסוי מטבעות וירטואליים

עם התרחבות השימוש וההשקעה במטבעות הוירטואליים, נקבעו במס הכנסה מספר כללי מיסוי ודיווח על הכנסות ממסחר במטבעות וירטואליים.
מטבע וירטואלי, הנו יחידה דיגיטלית ממוחשבת, המכונה גם מטבע דיגיטלי. כיום ישנן אלפי סוגי מטבעות דיגיטליים, כגון: מטבע הביטקוין (Bitcoin), את'ריום ((Ethereum, לייטקוין ((Litecoin ועוד.

רכישות ומכירות של מטבעות דיגיטליים נעשה בפלטפורמות מסחר שונות, המנוהלות ע"י מוסדות שונים. רישום ואבטחת הפעילות במסחר נעשית באמצעות טכנולוגיית הצפנה (קריפטוגרפיה). אחת הפעילות האבטחה הנפוצה מסוג זה, הינה אבטחה מבוססת בלוקצ'יין (Blockchain).
חשוב לציין שאין גורם מרכזי מנהל וכל המערכת אינה תלויה בגורם מרכזי אחד, כמו בנק. עובדה שהיא אחת היתרונות הבולטים במסחר מטבעות וירטואליים ועם החיסרון שבדבר. ערך ה"מטבע" נקבע על פי היצע וביקוש של המשתמשים בלבד.

מיסוי מסחר במטבעות קריפטו

ביטקוין וכל שאר המטבעות הדיגיטליים, נקרא ומתואר בידי הסוחרים כ"מטבע". מטבע דיגיטלי כאמצעי סחר חליפין. אך למעשה, מטבעות אלו טרם הוגדרו כ"מטבע" בישראל. כמו מטבע השקל שנקבע ע"י בנק ישראל ומטבע הדולר ע"י הבנק האמריקאי (הפד) ועוד.

מס הכנסה – מכירה ורכישה של ביטקוין

לפי פקודת מס הכנסה, הגדרת "נכס" הוא כל רכוש, בין אם מדובר בנכס מוחשי ובין אם מדובר בנכס לא מוחשי. כך שמבחינת דיני המס בישראל, ההתייחסות להחזקה במטבע דיגיטלי הוא כהחזקה בנכס. נכס הוני.
רכישה של מטבע דיגיטלי, כמו הביטקוין תחשב רכישה הונית וכך גם בעת מכירה של מטבע הביטקוין, התמורה תסווג כהכנסה הונית וחיוב המס בהתאם.

חישוב רווחי הון ושיעור המס – מיסוי מטבעות דיגיטליים

חשוב מאוד לשמור על המסמכים הנוגעים לרכישה ולמכירה. וכמו גם, מסמכי הוצאות הקשורות באופן ישיר לפעולת המכירה. חישוב רווח ההון מתבסס על אותן מסמכים ועשויים גם להקטין את רווח ההון הסופי.
שיעור המס בגין רווח הון עומד היום על 25%. 

דיווח ותשלום המס

מתי נדרש לדווח בגין פעילות במטבעות דיגיטליים;

ארועי מס המחייבים דיווח ותשלום המס;

  • כאשר אתם מוכרים מטבע דיגיטלי,
  • או ביצוע המרה של מטבע כנגד מטבע אחר,
  • תשלום בגין שרות או מוצר במטבעות וירטואלים. כגון: תשלום בביטקוין כנגד שרות או מוצר.
  • מתן הלוואה לאחר או קבלת ריבית במטבעות דיגיטלים.

צריך לחשב את רווחי ההון בגין כל עסקת מכירה או המרה. החישוב נעשה לפי שיטת FIFO ( נכנס ראשון יוצא ראשון ), בהתאם להוראות מס הכנסה.
בעיקרון לפי החוק נדרש לדווח בגין רווחי הון ולשלם מס על חשבון תוך 30 מיום העסקה. אולם בפרקטיקה, נהוג להגיש דו"ח שנתי ולצרף את הנספחים והטפסים הנדרשים בדו"ח. כגון: טופס 1399.
את הדו"ח השנתי מגישים באפריל של השנה העוקבת (ועד חודש יוני). לדוגמא: דו"ח לשנת 2021 נגיש בחודש אפריל 2022.

סיווג הכנסות ממסחר קריפטו כהכנסה עסקית, פירותית

כעקרון הכנסות ממכירת ביטקוין או מטבעות דיגטליים אחרים ייחשבו כהכנסה הונית. אך במקרים מסויימים הכנסות אלו ייסווגו כהכנסה עסקית.
סיווג ההכנסות נקבע בהתאם למבחני עסק כפי שנקבעו בפסיקה. הכנסות מפעילות כריה, ניהול, כאשר ההכנסות מגיעות לידי עסק, רואים את ההכנסות המתקבלות – כהכנסה עסקית.
שיעורי המס בגין הכנסה פירותית תהיה בהתאם למדרגות מס הכנסה ושיעור המס השולי שיכול להגיע עד ל 50%.

חיוב מע"מ על מטבעות דיגיטליים

כל עוד פעילות המסחר תחשב כהכנסה הונית ולא עסקית. מטבע דיגיטלי, לא ייחשב כמטבע במע"מ אלא כנכס בלתי מוחשי. ובמקרה שכזה לא יחול מע"מ על העסקה.
כאשר מדובר בפעילות עסקית, עסקאות אלו חייבות במע"מ.
אם הנך עוסק בכרייה ובפעילות מסחר במטבעות דיגיטליים המגיעים לידי עסק, הכנסות אלו חייבות במס הכנסה, כהכנסות מעסק וכמו גם הכנסות חייבות במע"מ.
יהיה עליך לפתוח תיק עוסק במע"מ. הסיווג והרישום במע"מ יהיה כ"מוסד כספי" לעניין חוק מע"מ.

חיוב ביטוח לאומי על מטבעות דיגיטליים

במידה והנך עוסק בפעילות מסחר המגיעה לידי עסק, הכנסות אלו יהיו חייבות בביטוח לאומי כפי הכנסה חייבת מעסק.

דיווח והגשת דו"ח שנתי 

אם הנכם משקיעים במטבעות דיגיטלים אתם נדרשים להגיש דו"ח שנתי ולשלם מס בגין רווחי הון (25%).
במידה ונוצר לכם הפסדי הון באותה שנה, ניתן להעביר את יתרת ההפסדים לשנה הבאה, כך תוכלו בהמשך לקזז את הפסדי ההון כנגד רווחי הון בעתיד, מגן מס. 

במסגרת הכנת הדו"ח, אני מחשבת את רווחי ההון או הפסדי ההון בגין כל עסקת מכירה או המרה של כל מטבע. הגשת הדו"ח כוללת את כל החישובים והנספחים בהתאם להוראות מס הכנסה.
אישור הדיווח ותשלום המס בגין הרווחים בהתאם לחוק, יאפשר לכם בעתיד למשוך את הכספים ולהעביר לחשבון הבנק שלכם, ללא חשש של הלבנת הון מצד הבנקים.
מוזמנים לפנות לקבלת שירות וייעוץ מקצועי.

קראו כאן מאמר נוסף במיסוי מטבעות דיגיטליים. על אופן רישום תקבולים במטבע דיגיטלי. 
קיבלתם מטבע דיגיטלי כתמורה לשרות שהענקתם או כנגד מוצר, קראו כאן, איך לרשום ואופן המיסוי.
תשלום במטבע דיגיטלי

מיסוי כריית קריפטו