מיסוי בינלאומי

שרותי ייעוץ מס בינלאומי

הנני יועצת מס מוסמכת, מתמחה ובעלת ניסיון מקצועי במיסוי בינלאומי. 
בהתאם לשיטת המיסוי בישראל, תושבי ישראל לעניין מס הכנסה, חייבים בדיווח על ההכנסות שלהם בישראל וגם בגין ההכנסות שלהם בחו"ל. כמו כן חייבים בדיווח גם תושבי חוץ שיש להם הכנסות בישראל.
על אותם הכנסות, בנוסף לחוקים הבסיסיים בפקודת מס הכנסה, חלים גם הוראות וכללי מס הקשורים למיסוי הבינלאומי. הוראות אלו נקבעו בהתאם לפקודת מס הכנסה ובהסכמי אמנות המס בין ישראל למדינות האחרות. בעיקרון לישראל יש אמנות מס עם עשרות מדינות.

הסכמי אמנות המס נועדו בעיקרן למנוע תשלום כפל מס, החל על הכנסות ונכסים שיש בהם זיקה לשתי המדינות. לפי מקום בו הופקה ההכנסה או מקום הנכסים.
חשוב לציין! לאמנה למניעת כפל מס יש עדיפות על פני הדין הפנימי. כך שאם לפי הוראות האמנה, תחוייבו בשיעור מס נמוך יותר מאשר חוקי המס בישראל, יחולו הוראות האמנה. ולהיפך, אם לפי פקודת מס הכנסה, חיוב שיעור המס נמוך או מטיב יותר מהוראות האמנה, יחולו הוראות הפקודה.
אמנת המס באה לפתור שתי סוגיות עיקריות:
האחת, קביעת זכות "מיסוי ראשונית", לאיזו מדינה תהיה זכאות ראשונית לחיוב המס בגין אותן הכנסות. בד"כ זה נקבע לפי המקום בו הופקה ההכנסה או מיקומו של הנכס.
והשנייה באה למנוע חיוב כפל מס. וזאת בדרך של מתן זיכוי מס זר ששולם במדינה לה יש את הזכות המיסוי הראשונית.
בהסכמי אמנות המס נכלל בין היתר גם, הטבות, הקלות או פטורים למשקיעים ותושבי חוץ.


שירותי ייעוץ מס בינלאומי מיועדים ליחיד שיש בידיו הכנסות מחו"ל:

  • תושב ישראל בעל עסק בחו"ל. הקמת חברה בחו"ל, מתן שירותים בחו"ל.
  • רווחי הון ממכירת נכסים בחו"ל.
  • תושב ישראל אשר יש בידיו הכנסות מעבודה בחו"ל וחייב בהגשת דו"ח שנתי.
  • תושב חוץ שיש לו הכנסות מהשקעות בישראל.
  • הכנסות מתגמולים, דיבידנדים מהשקעות שונות בחו"ל.
  • בעלי הכנסות מריבית, דיבידנד ורווחי הון מהשקעות משוק ההון (השקעה דרך ברוקר זר). 
  • בעלי הכנסות משכירות מהשקעות בנדל"ן בחו"ל, השקעות באמצעות חברת LLC או ישיר.
  • עוסקים בעלי הכנסות מהשקעות באמצעות מסחר אלקטרוני בחו"ל (כגון: דרופשיפינג).
  • תושב חוזר או עולה חדש – מיצוי הטבות מס לעולה חדש או לתושב חוזר, תושב חוזר ותיק.
  • מיסוי מטבעות דיגיטלים. מיסוי ביטקוין. הגשת דו"ח שנתי למשקיעים במטבעות וירטואלים. חישוב רווחי הון והמס בגין בהתאם להוראות מס הכנסה.
The concept of investment


הכנת והגשת דו"ח שנתי

בעבור ההשקעות שלכם בחו"ל, אתם צריכים גם לדווח ולהגיש דוחות במדינה בה אתם משקיעים ובהתאם לחוקי המס במקום.
הדוחות כוללים גם נספחים שונים וזאת בהתאם לסוגי ההכנסות וההשקעות. כגון:
טופס 150, טופס 1322, טופס 1324, טופס 1213, דו"ח Form 1040NR,  דו"ח K1 למשקיעי דרך LLC,  טופס 1065-דו"ח שותפות, טופס 1042S – ניכוי מס במקור) ועוד.
הדו"ח השנתי צריך לכלול את כל ההכנסות שיש בידכם מכל המקורות, בישראל ובחו"ל.
במסגרת הכנת הדו"ח אני כוללת גם דיווח על הכנסות מחו"לקריאה וניתוח של הדו"חות מחו"ל ושילוב של הנתונים בדו"ח השנתי. אני מבצעת התאמות, חישוב רווח הון ריאלי, חישוב וטופס פחת, זיכוי מס זר, החזרי מס הכנסה,  קיזוז הפסדים והעברת יתרות לשנה הבאה ועוד. תלוי בסוגי ההשקעות וההכנסות שלכם בחו"ל ובהתאם לחוקי המס בישראל ולאמנות המס.