מדריך מס הכנסה לעולה ותושב חוזר

מדריך מס הכנסה לעולה חדש ותושב חוזר

שנת הסתגלות

כדי להקל על העולים בהחלטה על העלייה וההתאקלמות בישראל, עולה חדש או תושב חוזר ותיק יכול לבחור שנת הסתגלות, שנה אחת מיום הגעתו לישראל. בשנה זו הוא לא ייחשב כתושב ישראל לצורכי מס. את הבקשה לבחירה שנת הסתגלות, נדרש להגיש תוך 90 יום מיום שעלה לישראל. יחד עם זאת, שנת ההסתגלות אינה שנה נוספת והיא נספרת בתקופת שנות ההטבות ממס.

פטור והטבות במס עבור עולה חדש ותושב חוזר ותיק

עולה חדש הוא יחיד שעולה לישראל ונעשה תושב ישראל לראשונה.
תושב חוזר ותיק הוא יחיד ששב והיה לתושב ישראל לאחר שהיה תושב חוץ במשך עשר שנים רצופות לפחות.

עולה חדש ותושב חוזר ותיק יהיו פטורים ממס במשך עשר שנים מהמועד שהיו לתושבי ישראל. הפטור הוא על כל ההכנסות שלהם שהופקו בחו"ל או הכנסות שהמקור שלהם מחוץ לארץ.
סוגי ההכנסות הפטורות ממס: הכנסות אקטיביות, הכנסות פאסיביות ורווחי הון.
הכנסות אקטיביות מחו"ל כגון הכנסות מעסק, מעבודה, פנסיה מהמעסיק הקודם בחו"ל 
הכנסות פאסיביות מחו"ל כגון הכנסות משכירות, ריבית, דיבידנד שמקורם מנכסים בחו"ל ואחרות 
רווחי הון בגין מכירת נכסים מחו"ל. בתנאי שמדובר במכירת נכס שהיה לו מחוץ לישראל ומכר תוך עשר שנים מיום שהיה לתושב ישראל.
ריבית, דיבידנד ורווחי הון ממכירת ניירות ערך שנרכשו בחו"ל

פטור והטבות ממס עבור תושב חוזר

תושב חוזר הוא יחיד ששב והיה לתושב ישראל לאחר שהיה תושב חוץ במשך שש שנים רצופות לפחות.

תושב חוזר פטור ממס במשך חמש שנים מהמועד שהיה לתושב ישראל. הפטור הוא על סוגי הכנסות שלו שהופקו בחו"ל או הכנסות שהמקור שלהם מנכסים בחוץ לישראל שרכש בזמן שהיה תושב חוץ.
הפטור לא חל על הכנסות מעסק.
סוגי ההכנסות הפטורות ממס עבור תושב חוזר: הכנסות מקצבה, תמלוגים, משכירות, ריבית ודיבידנד מנכסים או מניירות ערך שרכש בחו"ל.
רווחי הון בגין מכירת נכס שרכש מחוץ לישראל בזמן שהיה תושב חוץ. ומכר את הנכס תוך עשר שנים מיום שהיה לתושב חוזר. תנאי נוסף שהנכס או הזכות בנכס לא קשור לישראל.
ריבית, דיבידנד ורווחי הון ממכירת ניירות ערך שנרכשו בחו"ל בזמן שהיה תושב חוץ.

נקודות זיכוי ממס לעולה חדש

כל תושב ישראל זכאי לנקודות מס בסיסיות עבור תושב 2.25 ועבור אישה 2.75.
שווי נקודת זיכוי = 2,628 ₪ לשנת המס 2020
עולה חדש זכאי לנקודות זיכוי מס נוספות בחישוב המס בגין הכנסתו החייבת. נקודות הזיכוי ניתנות בהתאם לתנאים בחוק ולתקופה של 42 חודשים מיום שעלה לישראל. נקודות הזיכוי הם עבור עולה חדש וגם מי שבידו תעודת עולה.

פריסת נקודות הזיכוי ממס עבור עולה חדש
3 נקודות זיכוי לתקופה של 18 חודשים ראשונים
2 נקודות זיכוי לתקופה של 12 חודשים שלאחר
1 נקודת זיכוי לתקופה של 12 חודשים שלאחר

תקופות בהן העולה רשאי לדחות את נקודות הזיכוי

יציאה מהארץ לתקופה של לפחות שש חודשים ועד שלוש שנים. תקופת שירות סדיר בשרות הביטחון ותקופת לימודים במוסד לימודי על תיכוני

דיווחים לרשויות המס

עולה חדש ותושב חוזר ותיק פטורים מלהגיש דו"ח שנתי או הצהרת הון בגין ההכנסות הפטורות שלהם במשך עשר שנים.

הנחה במס רכישה

עולה חדש המעוניין ברכישת דירת מגורים בישראל, קרקע למגורים או רכישת בית עסק לעיסוק שלו זכאי להנחה בתשלום מס רכישה. ההנחה היא עבור מי שרוכש תוך שבע שנים מיום שעלה לישראל.
שיעור מס הרכישה עבור עולה חדש
שווי נכס עד לסכום 1,838,615 ₪ – שיעור מס 0.5%
שווי נכס מעל לתקרה – שיעור מס רכישה 5%

דוגמאות לתיכנון מס לפי החוק

חשוב לציין כי למרות שיש פטור מהגשת דו"ח בגין הכנסות פטורות, אך במידה ובמהלך הזמן נוצרים הפסדים מעסק או רווחי הון מפעילות עסקית בארץ, כדאי כן לשקול, במקרים מסויימים, לדווח את ההכנסות הפטורות כחייבות, על מנת שיהיה אפשר לנצל ולקזז את ההפסדים.
יש לך נכס שרכשת בחו"ל ושוקל למכור, אתה שוהה בחו"ל כבר כ – 9 שנים, שווה לחכות עוד שנה למכירה, זאת בתנאי שהנך מתכוון לחזור לארץ לחלוטין.

מאמרים קשורים:
מס הכנסה בישראל
מיסוי רילוקיישן