מדריך לעוסק פטור

מדריך לעוסק פטור 

עוסק פטור הוא עוסק אשר סכום מחזור העסקאות השנתי מהעסק שלו, נמוך מסכום "תקרת עוסק פטור" שנקבעת ומתעדכנת כל שנה.
תקרת עוסק פטור במע"מ בשנת 2022 עומדת על סכום של 102,292 ₪ לשנה.
חשוב לציין כי בחישוב סכום מחזור העסקאות לא כוללים הכנסות ממשכורת, למי שגם שכיר.
ברצונכם להתחיל לעסוק באופן עצמאי, תחילה עליכם לפתוח תיק במע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי. להלן מדריך לעוסק פטור;

פתיחת תיק במע"מ

בעת פתיחת תיק במע"מ, יחיד יכול בעיקרון להירשם כעוסק פטור או עוסק מורשה. יחד עם זאת, ישנה רשימה סגורה של בעלי עסקים אשר אינם יכולים להירשם כעוסק פטור, ללא קשר לגובה סכום מחזור העסקאות של העסק.
קראו כאן מי לא יכול להירשם כעוסק פטור.

התנהלות עוסק פטור מול מע"מ

 • עוסק פטור למעשה פטור מתשלום מע"מ עסקאות וכך פטור מדיווח למע"מ ברמה החודשית. (מדווח רק פעם בשנה).
 • עוסק פטור חייב להוציא קבלה בגין כל תשלום. אך אינו רשאי להוציא חשבונית מס.
 • לא ניתן לנכות מס תשומות בגין הוצאות העסק. כמו שאין חיוב בתשלום מע"מ על ההכנסות, כך לא ניתן לקזז מע"מ על ההוצאות.
 • חייב להגיש פעם בשנה (עד ה- 31 בינואר), "הצהרת עוסק פטור". זו הצהרה על מחזור העסקאות בשנה שחלפה.
  לדוגמא: עד ה-31/01/2022, נדרש להגיש בהצהרת עוסק פטור את סך מחזור העסקאות של העסק לשנת המס 2021.

ניהול ספרים לעוסק פטור

עליכם לנהל פנקסי חשבונות בהתאם להוראות מס הכנסה ותקנות מע"מ יחדיו;

 1. עוסק פטור חייב להוציא קבלה בגין כל תשלום. ניתן להוציא קבלה ידנית או קבלה דיגיטלית (מומלץ).
 2. לנהל תיק תיעוד חוץ – לשמור את כל ההוצאות ואת כל המסמכים שנכללו בדו"ח השנתי. אני ממליצה לשמור את כל חשבוניות ההוצאות לפי תאריך הרשום בהם, כדי ניתן לאתר בקלות במידת הצורך.
 3. עליכם לנהל סוג של הנהלת חשבונות חד צידית הכולל, רישום של כל הקבלות שהוצאתם ללקוחות ורשום של כל ההוצאות המוכרות בהתאם להוראות מס הכנסה ומע"מ. רשום ההוצאה תהיה כנגד חשבונית או קבלה (מעוסק פטור או קנייה מחו"ל) שקיבלתם מספקים.
  אתם יכולים לנהל את מערכת החשבונות באופן ידני, אפשר להשתמש בספר תקבולים ותשלומים או לנהל את הרישומים בתוכנת הנהלת חשבונות ממוחשבת שכמובן מומלץ יותר.  

דו"ח שנתי עוסק פטור

הצעתי לכם לנהל רישום של ההכנסות וההוצאות של העסק בצורה מסודרת. כיוון שראשית זה נותן לכם אפשרות מעקב אחר ההוצאות וההכנסות, רישום ודיווח נכון, לוודא שכל ההוצאות נרשמו ונלקחו בחשבון.
בנוסף, לצורך הכנת הדו"ח השנתי, נדרש תחילה להכין דו"ח רווח והפסד.  בכדי להכין את דו"ח רווח והפסד, צריך לרשום את כל ההכנסות (כל קבלה בנפרד) וגם את כל ההוצאות שהיו בעסק בשנת המס, כך שבכל מקרה צריך לבצע ולנהל סוג של רישום.

חשוב להוסיף, בעת ביקורת מול מס הכנסה, תדרשו להציג חשבונית מסויימת או ביקורת כללית על העסק, תהיה לכם אפשרות קלה ומהירה להוציא את כל המסמכים, להוכיח נכונות הדברים ולהראות נתוני אמת.

מחזור עסקאות מעל תקרת הפטור

במידה והנכם עוסקים פטורים וסכום מחזור העסקאות של העסק, עובר את תקרת עוסק הפטור לשנה, אתם צריכים לדווח למע"מ ולשלם את הפרש המע"מ.
פקיד שומה לרוב גם ישנה לכם את הסיווג וירשום אותכם כעוסק מורשה. ומיום השינוי תאלצו לדווח ולהתנהל לפי הוראות ניהול ספרים בעבור עוסק מורשה.

שינוי מעוסק מורשה לעוסק פטור

כדי לשנות סיווג בחזרה, נדרש שלפחות שנתיים רצופות שסכום מחזור העסקאות של העסק יהיה נמוך מתקרת עוסק פטור.

יתרונות וחסרונות של עוסק פטור

רישום כעוסק פטור הינה דרך התאגדות עסקית וחשבונאית הזולה ביותר;

 • ניהול חשבונות פשוט לעומת ניהול ספרים של עוסק מורשה שהוא הרבה יותר מורכב.
 • אתם למעשה צריכים לרכוש פנקס קבלות ידני או להוציא קבלה דיגיטלית (עדיף) בעלות מנוי שהוא די זול.
 • עלות דו"ח שנתי של עוסק פטור לרוב תהיה נמוכה יותר משל עוסק מורשה.
 • לגבי הוצאות מוכרות של עוסק פטור, רושמים את סכום ההוצאה המוכרת במלואה, סכום כולל מע"מ בהוצאות הכוללות מע"מ כחוק.
 • עוסק פטור לא משלם מע"מ עסקאות ולפיכך יכול לתמחר את השרות או את המוצר שמוכר, בסכום ללא תוספת מע"מ.

אחד הנקודות המהותיים בהתנהלות של עוסקים פטורים היא לא לעבור את תקרת העוסק! אבל כך גם מונעים מעצמם לגדול ולהתרחב.

 • אם מדובר בעסק שיש בו פוטנציאל גדילה אולי כבר עדיף לפתוח עוסק מורשה. כמובן שזה תלוי בסוג של העסק.
 • במידה ובמהלך השנה נראה שאתם עוברים את התקרה בסכום לא מהותי וגם נראה שזה תוצאה שכמעט חד פעמית, ייתכן שבמקרה זה יהי כדאי לדחות חלק מהתשלום לשנה הבאה. כמובן שכל מקרה לגופו וצריך לבחון עוד במהלך השנה.
 • גם תלוי מהם הלקוחות שלכם? אדם פרטי או לקוח שהוא עוסק מורשה או חברות.
  פנו לייעוץ מקצועי והדרכה לפני פתיחת תיק עוסק.

למעשה ההבדל בין עוסק פטור לעוסק מורשה הוא בעיקר בהתנהלות מול מע"מ. מאחר ושאר ההתנהלות מול מס הכנסה וביטוח לאומי הינה כמו כל עוסק. קראו בהמשך מדריך לפתיחת עסק.