עסקת אקראי

מהי עסקת אקראי בהתאם לחוק מע"מ, עסקת אקראי תהיה אחת

הצהרת הון

מהי הצהרת הון הצהרת הון הינו דין וחשבון על רכוש