הוראות ניהול ספרים מס הכנסה ומע"מ

בהתאם לסעיף 130 לפקודת מס הכנסה, לצורך חישוב שומת מס רשאי פקיד השומה להורות, דרך כלל או לסוג מסויים של נישומים, על ניהול פנקסי חשבונות של הכנסה הנובעת מעסק או ממשלח-יד.
כך שכל עצמאי נדרש לנהל את מערכת החשבונות של העסק שלו בהתאם להוראות ניהול ספרים מס הכנסה בשילוב עם תקנות מע"מ (ניהול פנקסי חשבונות).

מטרת הוראות ניהול ספרים

מטרת הוראות ניהול ספרים היא למעשה כפולה: יצירת מערכת שתקשה על הנישום להעלים הכנסות או לנפח הוצאות, רשום הוצאות כוזבות. וכך תביא ככל שניתן לדיווח אמת.
ניהול מערכת החשבונות בהתאם להוראות מאפשר למבקרים נתיב ביקורת, קישור בין התיעוד ולפקח בעיקר על הנעשה בעסק.
"הוראות אלו נועדו ליצור מערכת "סגורה" שבה ניתן לעקוב אחר הכנסות והוצאות תוך הצלבת מידע, בלא צורך בעבודת בלשנות מעמיקה ומורכבת".

מבנה הוראות ניהול ספרים

למעשה מפורט בפרטי פרטים על אופן ועיתוי הוצאת מסמכים בעסק כגון: חשבונית, קבלה, תעודת משלוח וכד', נוהלי רישום במערכת החשבונות ושמירה, מי חייב בניהול מערכת חשבונות כפולה, ניהול קופה רושמת, ארכיב דיגיטלי ועוד הרבה.
אלא שבנוסף לכללים ולהוראות, ישנם תוספות לניהול ספרים נוספים בעסק, המחולקים בהתאם לסוג העסק. בעת פתיחה של כל עסק, אתם צריכים גם לדעת איזה תוספת נוספת חלה עליכם מעבר.
להלן דוגמאות:
בעלי מקצועות חופשיים – חלה עליהם תוספת ה' ונדרשים לנהל גם "ספר לקוחות".
עוסקים בתחום הרפואה – חלה עליכם תוספת ו' ואתם נדרשים לנהל גם "יומן רופא".
מתווך מקרקעין חייב לנהל גם "ספר עסקאות" בהתאם לתוספת ט' ועוד.

להלן רשימת התוספות בהוראות מס הכנסה ומע"מ (ניהול פנקסי חשבונות):

תוספת א' – ניהול ספרים ע"י יצרנים.
תוספת ב' – ניהול ספרים ע"י סיטונאים.
תוספת ג' – ניהול ספרים ע"י קמעונאים.
תוספת ד' – ניהול ספרים ע"י קבלנים.
תוספת ה' – ניהול ספרים ע"י בעלי מקצועות חופשיים (לפי רשימה סגורה).
תוספת ו' – ניהול ספרים ע"י רופאים (לרבות פסיכולוג, פיסיותרפיסט, וטרינר, רופא שיניים או מרפא שיניים).
תוספת ז' – ניהול ספרים ע"י בעלי בתי ספר לנהיגה.
תוספת ח' – ניהול ספרים ע"י בעלי בתי ספר וגן ילדים.
תוספת ט' – ניהול ספרים ע"י סוחרי מקרקעין ומתווכי מקרקעין.
תוספת י' – ניהול ספרים ע"י סוחרי רכב ומתווכי רכב.
תוספת יא – ניהול ספרים ע"י נותני שירותים ואחרים (כל יתר העצמאים והעסקים).
תוספת יב – ניהול ספרים ע"י חקלאים.
תוספת יד – ניהול ספרים ע"י בעלי תחנות דלק.
תוספת טו – ניהול ספרים ע"י סוכני ביטוח.
תוספת טז – ניהול ספרים ע"י יהלומנים.

תוכלו לקרוא בהרחבה לגבי אלו הוראות חלות עליכם בהתאם לסוג העסק שלכם.