איך למלא הצהרת הון

איך למלא הצהרת הון? טופס הצהרת הון כולל פירוט של נכסים והתחייבויות (בארץ ובחו"ל)

מדרגות מס הכנסה

מדרגות מס הכנסה לעוסק ושכיר בהתאם לפקודת מס הכנסה, חיוב מס הכנסה יהא על

מיסוי הכנסות פסיביות

מיסוי הכנסות פסיביות הכנסות פסיביות, מבחינת רשויות המס, אלו הכנסות שאינן נובעות מיגיעה אישית.

קיזוז הפסדי הון

קיזוז הפסדי הון בישראל וקיזוז הפסדי הון בחו"ל ראשית נסביר כי קיימת הבחנה והתייחסות

קיזוז הפסדים מעסק

קיזוז הפסדים מעסק בישראל או בחו"ל בפקודת מס הכנסה חלים הוראות וכללים שונים לעניין

פתיחת תיק עוסק

מדריך פתיחת עסק ולעוסק חדש ברצונכם להתחיל לעסוק באופן עצמאי ולהקים עסק, חייבים תחילה

מדריך לעוסק פטור

מדריך לעוסק פטור  עוסק פטור הוא עוסק אשר סכום מחזור העסקאות השנתי מהעסק שלו,