קיבוע זכויות

אם הנכם בגיל פרישה, מקבלים קצבה מחברת ביטוח או ממעסיק ומנוכה לכם מס הכנסה מהקצבה,
אתם זכאים לפטור ממס מקצבה.
מוזמנים לפנות לקבלת שרות, קיבוע זכויות

קראו כאן בהרחבה
קיבוע זכויות