הצהרת הון

מהי הצהרת הון

הצהרת הון הינו דין וחשבון על רכוש והתחייבות ליום .31.12 לשנה המבוקשת (XX).
בתוקף מכוח סעיף 135(1) לפקודת מס הכנסה, רשאי פקיד שומה לדרוש מכל תושב ישראל כל דו"ח ובכלל זה דו"ח על הונם ונכסיהם של אותו תושב/ת ושל בת/בן הזוג ושל ילדיהם שעד גיל 18 שנה.

מי חייב בהגשת הצהרת הון

הלכה למעשה, כל מי שחייב בהגשת דו"ח שנתי חייב בהגשת הצהרת הון לפי דרישה ממס הכנסה: עצמאים (עוסק פטור או מורשה), בעלי שליטה בחברה ושכירים החייבים בהגשת דו"ח שנתי.
חשוב להוסיף, כי גם אלו שאינם חייבים בהגשת דו"ח שנתי, עשויים לקבל דרישה להגשת הצהרת הון וזאת בעיקר כאשר קיים חדש סביר להעלמת מס. במקרה שכזה, תקבלו טופס 5329-דו"ח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה.

מועדי הגשת הצהרת הון

את הדרישה להצהרת הון ראשונה תקבלו תוך שנה לאחר פתיחת תיק במס הכנסה לראשונה כעוסקים ולאחר מכן, כל מספר שנים בודדות.
את טופס הצהרת ההון נדרש להגיש תוך 120 יום מהמועד שבו קבילתם את הדרישה.

מטרת הצהרת הון – ביקורת

למעשה לרשויות המס עומדות מספר אמצעים לביקורת של עסקים כגון;

  • ביקורת בעסק, בדיקת ניהול ספרי חשבונות, בדיקת קופות, אסמכתאות.
  • סטטיסטיקה ומבחני סבירות של הכנסות בעסקים בהתאם לקטגוריה.
  • והצהרת הון, שהינה אחת מכלי העזר והבקרה היעילים של רשויות המס, שמטרתו בעיקר לבחון ולאמת את סבירות ההכנסות המדווחות בדוחות השנתיים.

בסיס הביקורת בהצהרות הון

הצהרת הון הראשונה מהווה בסיס לביקורת להצהרות הבאות. כלומר, היא נחשבת כדו"ח "נקודת התחלה" והחל מהבסיס הזה, מחשבים את הגידול או הקיטון של ההון בין התקופות. בין הצהרת הון השנייה להצהרת הון הראשונה וכך הלאה בין שתי תקופות זמן. כך שאנו מבינים שלהצהרת הון הראשונה יש חשיבות רבה וכך גם לכל הצהרה שבאה אחריה. חשוב מאוד לדווח ולמלא נכון ולאמת את כל הנתונים.

מבנה טופס הצהרת הון

הטופס בנוי משתי חלקים עיקריים:
חלק א – רכוש והתחייבויות עסקי
חלק ב – רכוש והתחייבויות פרטיים.

כך שבסופו של דבר נקבל את סה"כ ההון הנקי (פרטי ועסקי).
סה"כ רכוש נקי = נכסים פחות התחייבויות

נכסים

רכוש קבוע ושוטף
קופות ומזומן בעסק
נכסי נדל"ן
השקעות בעסקים
ניירות ערך, מטבעות דיגיטליים
בנקים, פיקדונות, מט"ח
חסכונות, קופ"ג, קרן השתלמות
כלי רכב
תכולת הבית, חפצי ערך

סה"כ נכסים: 

התחייבויות

ספקים, זכאים בעסק
שיקים לפרעון
הלוואות לעסק
אשראי בחשבון הבנק 
הלוואות מפרטי
הלוואת משכנתא
הלוואת בנק
כרטיס אשראי
ועוד

סה"כ התחייבויות:

חישוב גידול/קיטון בהון

להלן לדוגמא לחישוב הון נטו:

הגשת הצהרת הון ראשונה ליום: 31.12.2012 והצהרת הון נוכחית ליום: 31.12.21

הון נטו ליום: 31.12.14 – X

הון נטו ליום: 31.12.21 – Z

גידול/קיטון בהון = ZX


⇐ ⇐
משוואת הזהב בהון

למעשה הביקורת מתבססת על משוואה בסיסית שאומרת כך:  סך כל ההכנסות מכל מקור = סך כל ההוצאות לכל מקור

כך שאם נוצר הפרש הון שלילי, על פניו ישנה בעיה, הדורשת הסברים.

בואו נבין למה הכוונה ואיך הדברים מחושבים;

מקורות הכנסה - כסף נכנס

הכנסה מעסק
הכנסה ממשכורת
קצבאות
הכנסות פאסיביות- כגון: הכנסות משכירות, מסחר והשקעות בשוק ההון ומטבעות דיגיטליים וכול הכנסה נוספת חייבת במס.
וגם הכנסות פטורות ממס כגון: ירושות, מתנות, פרסים
וסה"כ רכוש נקי שלילי

הוצאות ושימושים - כסף יוצא

הוצאות עסקיות בשוטף
תשלומי מיסים
הוצאות פרטיות
הוצאות מחייה (דיור, אוכל, ריהוט, ועוד) בהתאם ללוחות הוצאות מחייה של מס הכנסה.
נסיעות לחו"ל, ארועים מיוחדים
וסה"כ רכוש נקי חיובי

הערה לגבי הוצאות מחייה

דמי המחייה הנלקחים בחשבון ההשוואה הינם לפי טבלאות מחייה שמתפרסמות ע"י רשויות המס ומתעדכנות מדי שנה. מחושב עפ"י גובה ההכנסה ומספר הנפשות בבית.
הוצאות המחייה מבוססות על הוצאות ממוצעות של משפחות עירוניות או של יחידים. נתונים אלו נלקחים בעיקר מסקר ובדיקה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

סיכום הדברים

נחזור למשוואה הבסיסית שאומרת שכל כסף שנכנס שווה לכל כסף שיוצא. כך שכל כסף שקיבלתם אמור להספיק לפחות לסך כל השימושים בכסף!

מניסיון ולא מעט מקרים אכן מתגלים הפרשי הון שניתן להסביר במספר מקרים:
במידה וקיבלתם כספים במתנה, ירושות, מגורים אצל ההורים או עזרה כספית מהמשפחה, כספים שאינם חייבים במס ולא מדווחים בדו"ח השנתי.
הוצאות פרטיות אחרות בסכומים יוצאי דופן ולא נכללים במחייה.
או במידה והצהרת ההון הקודמת לא מולאה נכון.

מטרת הביקורת בעיקרה לבדוק שאין העלמת מס, אין הכנסות החייבות במס שלא נכללו ודווחו בדו"ח השנתי.

השוואת הון

במסגרת הכנת דוח הצהרת ההון, אני עורכת השוואת הון בכדי לבדוק מלכתחילה שאין הפרשי הון. ככל שישנן כאלו, על ידי חישובים וניתוח הנתונים, הוספת פירוטים, הסברים, ואסמכתאות, אני מביאה לידי איזון.
כך שאם תצטרכו להגיע לביקורת ולענות אל שאלות, יהיו לנו כל התשובות וההסברים.

כן, הטופס נראה תמים, אבל מתחולל מאחוריו מופע שלם..

נדרשים להגיש דו"ח הצהרת הון?  מוזמנים לפנות ולקבל שרות מקצועי. זה דו"ח שמגישים אחת לתקופה אבל יש לו משמעות רבה

כאן תוכלו לקרוא בהרחבה:   איך למלא הצהרת הון