גמלה חוסמת ביטוח לאומי

גמלה חוסמת ודמי פגיעה

תחילה חשוב לציין, במידה והתחלתם לעבוד כעצמאים, לאחר פתיחת תיק עצמאי במע"מ ומס הכנסה, עליכם לעדכן מעמד ולפתוח תיק עצמאי בביטוח לאומי. וזאת על מנת שתהיו מבוטחים בעבודתכם כעצמאים. ולהיות זכאים לגמלאות כגון: דמי פגיעה בעבודה, דמי לידה ועוד. למעשה התנאי הראשון לזכאות הינה שנרשמתם לפני כן.

"עצמאי" לעניין ביטוח לאומי ייחשב כמי שעומד באחת התנאים הבאים:

  1. עוסק במשלח ידו לפחות 20 שעות בשבוע בממוצע;
  2. או שההכנסה החודשית הממוצעת מעסק הינה לפחות 50% מהשכר הממוצע במשק (5,276 ₪ נכון לשנת 2021 ).
  3. או שהכנסה החודשית מעסק לפחות 15% מהשכר הממוצע במשק (1,583 ש"ח נכון לשנת 2021) ועוסק לפחות 12 שעות בשבוע בעסקו.

פתיחת תיק עצמאי בביטוח לאומי נעשה באמצעות טופס דין וחשבון רב שנתי (טופס 6101).

דמי פגיעה בעבודה

עצמאי שנפגע (חלילה) בעבודה זכאי לקבל תשלום (= גמלה) דמי פגיעה בהתאם לתנאים בחוק.

כאמור תנאי ראשון לזכאות תשלום דמי פגיעה, הנה שנרשמתם מבעוד מועד במעמד עצמאי בביטוח לאומי.
כעקרון ביטוח לאומי משלם דמי פגיעה לתקופה של עד 3 חודשים (90 יום). בהתאם לתנאי הזכאות ובניכוי 12 ימים ראשונים.
מי שלא יכול לעבוד עקב הפציעה גם לאחר תקופה של 3 חודשים וקיימת נכות כלשהי, רשאי להגיש תביעת נכות.

שימו לב, אם קיים חוב דמי ביטוח לאומי, החוב יקוזז לכם מסכום הגמלה. חשוב לשלם את דמי הביטוח הלאומי במועד.

שיעור דמי הפגיעה

כעקרון, דמי הפגיעה עקב תאונה שנגרמה בעבודה מחושבים על פי ההכנסה החייבת הצפויה באותה שנה.
מקדמות ביטוח הלאומי שמשלם עצמאי כל חודש מחושבות עפ"י ההכנסה הצפויה השנה, והם מתבססות על נתוני דו"ח שנתי של שנה קודמת או על פי הצהרה שלכם באותה.
ניתן לעדכן מקדמות ביטוח לאומי במהלך השנה (אחת לרבעון). ולמעשה את הרווח הסופי (הכנסה חייבת) נדע רק בסוף השנה ובהגשת הדו"ח השנתי.
חישוב דמי הפגיעה מבוסס בהתאם לשיעור המקדמות שדווח ושולם, לפני הפגיעה.

מהי גמלה חוסמת ביטוח לאומי

במקרה של חישוב תשלום דמי הפגיעה, החישוב תמיד ייעשה על פי גובה ההכנסה הצפויה שלפני הפגיעה!
כלומר, במידה וצפויים שינויים בגובה ההכנסה לאחר הפגיעה, עלייה או ירידה בהכנסות, השינוי לא יבוא לידי ביטוי בחישוב דמי הפגיעה וזוהי "גמלה חוסמת". קיימת חסימה לשינוי גובה ההכנסה לפני קרות התאונה.

חשוב מאוד! לבדוק ולחשב נכון את ההכנסה הצפויה במהלך השנה ולשלם את מקדמות בזמן.
בעלי הכנסות גבוהות, כדאי לעדכן ולהגדיל את שיעור מקדמות ביטוח לאומי בהתאם עוד במהלך השנה. ולא לחכות עד סוף שנה ולשלם את ההפרשים.

במסגרת הליווי והשרות שאני מעניקה, במהלך השנה, אני בודקת ועורכת דו"ח הערכת מס שבין יתר היתרונות שלו, הנו מעקב, חישוב ועדכון מקדמות למס הכנסה ולביטוח לאומי.