איך למלא הצהרת הון

איך למלא הצהרת הון?

טופס הצהרת הון כולל פירוט של נכסים והתחייבויות (בארץ ובחו"ל) עד ליום 31.12 לשנה המבוקשת. הדו"ח כולל נתונים שלכם ושל בן/בת הזוג ושל הילדים עד גיל 18 שנה.
כאמור עצמאים, בעלי שליטה בחברה ושכירים החייבים בהגשת דו"ח שנתי נדרשים להגיש את הדו"ח אחת למספר שנים.
הטופס למעשה מחולק לשתי חלקים עיקריים: נכסים והתחייבויות בעסקים ורכוש והתחייבויות פרטיים.
תחילה חשוב לציין, כי כל הסכומים שנרשום יהיו במונחי עלות ולא שווי. כלומר, כמה כסף השקעתם, סכום עלות בפועל וכמה כסף אתם חייבים נכון ליום ההצהרה.

איך למלא הצהרת הון – להלן הרכב פרטי חלק א של הטופס

חלק א – הון מושקע בעסקים

רכוש קבוע

בסעיף זה נרשום את עלות כל נכס שרכשתם ומשמש אותכם בעסק. כגון: משרד, מכשירים, ריהוט משרדי, ציוד, רכב מסחרי.

רכוש שוטף

 יתרת מלאי ליום 31.12 לשנה לעסקים המנהלים מלאי בעסק.
יתרות חייבים ולקוחות, סעיף זה פונה בעיקר לעסק המנהל מערכת הנה"ח כפולה, על בסיס מצטבר. רוב העסקים הקטנים ובעלי מקצועות החופשיים מנהלים חשבונות על בסיס מזומן ולכן לרוב אין יתרות שכאלו. אלא אם כן, אם באותה העת, ידוע לכם על חוב כלשהו אליכם בעסק. לא חוב פרטי.

קופה ובנקים

 יתרת חשבון בנק וקופה עסקי בלבד. למי שמנהל חשבון בנק עסקי בנפרד. בהתאם לאישור מהבנק, עו"ש, פק"מ, אשראי בעסק.

התחייבויות בעסק 

במידה ולקחתם הלוואה לעסק, נרשום את יתרת הלוואה ליום 31.12 או חוב שלכם באותה העת לספקים או לרשויות כגון: מע"מ, מס הכנסה.
יתרת ספקים כפי האמור, סעיף זה יהיה לרוב רלוונטי לעסקים המנהלים מערכת חשבונות כפולה, כלומר ניהול על בסיס מצטבר.

השקעות בעסקים

 מציין את הון שלכם המושקע בעסקים נוספים במידה והשקעתם. כולל יתרה שלכם כבעלי מניות בכל השקעה בחברה אחרת בארץ ובחו"ל. או השקעה במוניטין, בשותפות אחרת בארץ ובחו"ל.

איך למלא הצהרת הון – להלן הרכב פרטי חלק ב של הטופס

חלק ב – רכוש והתחייבויות פרטיים

נכסי מקרקעין 

אם יש בבעלותכם נכס כגון: דירה, קרקע, נרשום את עלות הנכס, כמה עלה בפועל. כאשר למחיר הנכס ניתן להוסיף עלויות נוספות כגון: שכ"ט עו"ד, תיווך, מס רכישה, שדרוג לנכס. כמובן שצריך לצרף קבלות מאמתות.
גם נכסים שקיבלתם בירושה או במתנה צריך להוסיף לטופס ואותם נרשום בעלות של 1 ₪.

חייבים 

בסעיף זה נרשום את פרטי החייבים לכם באופן אישי עבור הלוואות פרטיות או חובות אחרים ברמה הפרטית. כסף שנתתם לאחרים כהלוואה.

חשבונות בנק

 תוציאו או תבקשו אישור יתרת בנק מכל החשבונות שלכם בארץ כולל חשבון משותף. חשבונות הרשומים של שמכם ושל בן/בת הזוג, חשבונות שנמצאים בבעלותכם או בשליטה כלשהי שלכם. את הסכומים נרשום בהתאם לאישור; יתרת עו"ש, פיקדונות, חיסכון בבנק (חשבונות מט"ח נרשום בהמשך).

קופות גמל, חיסכון וקה"ל

 תבקשו מחברות הביטוח אישור מס להצהרת הון ליום 31.12 לשנה המבוקשת. יש אפשרות להוציא מהאזור האישי שלכם, האישור נמצא בדו"ח המקוצר. נדרש אישור מס בגין כל פוליסה שיש ברשותכם.
למעשה צריך לרשום את סכום כל ההפקדות שלכם וגם בעבור הילדים עד גיל 18, לכל פוליסה קיימת בחברות הביטוח; קופות גמל, קופת גמל להשקעה, חיסכון, קרן השתלמות.
הפקדות שלכם כעצמאים וגם את חלקכם כשכירים למי שהוא עצמאי וגם שכיר.

כלי רכב

 פירוט של כל סוג כלי רכב שיש בבעלותכם. כמובן, גם כאן אני מזכירה לכם, נרשום את סכום העלות המקורית של הרכב.

תכולת הבית

 בסעיף הזה נרשום נכסים פרטיים ורהיטים שהם חלק מתכולת הבית שלכם. ניתן להכין פירוט ולציין את סכום העלות בפועל. או במידה ויש לכם ביטוח תכולה, את הסכום המוצהר בפוליסה.
בסעיף תכולת הבית צריך לכלול בנוסף; תכשיטים, אוספים פרטיים, בולים, עתיקות, חפצי אומנות ופרטי ערך, והכל בהתאם לסכום העלות שרכשתם בגין כל פרט.

התחייבויות וזכאים

 נפרט ונרשום כל יתרת הלוואה שלקחתם באופן פרטי, הלוואת בנק, הלוואת משכנתא או כל הלוואה אחרת ברמה הפרטית, חוב אחר שלכם לצד שני. כמו כן, אשראי בחשבון בנק.

השקעות בניירות ערך ומט"ח 

למי שיש בנוסף, חשבון השקעות מנוהל או שאתם מנהלים חשבון השקעות, בארץ ובחו"ל! את היתרה נרשום עפ"י ערך השוק או עפ"י עלות ליום 31.12 לשנה המבוקשת.
כמו כן, יתרת חשבון מט"ח, למי שיש ברשותו חשבן בנק המנוהל במטבע חוץ. כאשר את הסכום נתרגם לשקלים בהתאם לשער היציג ליום ההצהרה.

כספת

 יש לציין במידה ויש ברשותכם כספת ולמלא בהתאם לטופס

סה"כ רכוש נקי

לאחר שנחבר ונפחית בהתאם נקבל את סך הכול רכוש נקי נטו (עסקי ופרטי).

סה"כ רכוש נקי = רכוש פחות התחייבויות

למעשה, סכום ההון הנקי, הון נטו, מהווה עוד נתון השוואתי שיבוא לידי ביטוי בעריכת השוואת ההון. נעשה השוואה של גידול או קיטון בהון בין התקופות: בין הצהרת ההון הנוכחית לקודמת.
זאת תוכלו לקרוא בהרחבה בהמשך מאמר מהי הצהרת הון.

לדוגמא:

הגשתם הצהרת הון ראשונה ליום: 31.12.2015 והצהרת הון נוכחית ליום: 31.12.21

הון נטו ליום: 31.12.15 – X

הון נטו ליום: 31.12.21 – Z

גידול בהון = ZX

הגשת טופס הצהרת הון

את דוח הצהרת ההון נדרש להגיש תוך 120 יום מיום הבקשה ממס הכנסה. לטופס צריך לצרף אסמכתאות ומסמכים לאימות הפרטים המוצהרים.

אתם נדרשים להגיש דו"ח הצהרת הון? הנכם מוזמנים לפנות לקבלת שרות מקצועי. רצוי ומומלץ להיעזר בשרות מקצועי, דבר אשר עשוי בהמשך למנוע ביקורת וסוגיות שונות מול רשויות המס.
יש משמעות רבה למילוי נכון של טופס הצהרת הון. ככל ונוצרים הפרשי הון שליליים, תוצאה  זו הינה בעייתית שדורשת הסברים. בין אם מדובר בהצהרת הון לעוסק פטור או הצהרת הון לעוסק מורשה, כל דו"ח נבדק בהתאם. ככל שישנם יותר נכסים, נתונים או פעילות פיננסית בין התקופות שאינה ברמה העסקית, קיימת חשיבות רבה יותר להשוואת ההון.

טיפ להמשך

ככל ויש לכם תנועות או פעולות פיננסיות ברמה הפרטית שאינם דורשים דיווח בדו"ח השנתי כגון: קבלת מתנות, מתן הלוואה פרטית, ירושה בכסף וכדומה, אני ממליצה לכם לשמור את כל האסמכתאות הנוגעות לכך, מאחר ותדרשו להם בהצהרות ההון.